UCL Guides DKUCL GuidesPrint ScanningScanning på Konica Minolta kopimaskine uden penge på printkontoen

Scanning på Konica Minolta kopimaskine uden penge på printkontoen

Studerende betaler for print og kopiering, men ikke for scanning. Studerende kan kun logge på kopimaskinerne, hvis de har penge på printkontoen. Hvis man har brug for at scanne og ikke har penge på printkontoen, skal man følge nedenstående vejledning.

1.  UCL har forskellige modeller af kopimaskiner. 

Knapperne og displayet kan derfor se lidt forskellige ud på de forskellige typer maskiner.

På Konica Minolta maskiner, hvor typenummeret slutter med 54, skal man først trykke på ”Adgang” på displayet og derefter ”Adg. for off. bruger”.

På andre typer Konica Minolta maskiner: Tryk på ”Adg. for off. bruger” på displayet.

 2. Nu kommer der et vindue, hvor der står Brugernavn Public. 

Tryk på OK eller √ - alt efter maskinetype.

3. På en maskintype 54 vælges nu Scan/fax

På andre maskintyper: Gå videre til punkt 4.

4. Vælg fanen ”Direkte indtastning”

5. Vælg ”E-mail”

6. Indtast den e-mailadresse, scanningen skal sendes til

OBS: Der kan kun sendes til adresser, der slutter på ucl.dk

7. Afslut indtastningen ved at trykke på OK eller √ - alt efter maskintype

8. Tryk på den blå Start-knap for at starte scanningen

9. Tryk på ”Adgang” for at logge ud, så maskinen er klar til næste bruger