UCL Guides DKUCL Guidesitslearning FAQ itslearningFind arkiverede rum og føj dem til foretrukne

Find arkiverede rum og føj dem til foretrukne

I flere uddannelser autoarkiveres rum ved semesterafslutning for at give bedre overblik i visningen. Disse rum kan nemt kaldes frem og føjes til foretrukne.

  1. Vælg Rum
  2. Klik på Alle rum
  1. I dropdownmenuen vælger du Arkiverede
  2. Marker det rum du vil se
  3. Hvis vil have let adgang kan du vælge Føj til foretrukne