UCL Guides DKUCL Guidesitslearning Uddybende vejledningerFremmøderegistrering 1.0 - opsætning

Fremmøderegistrering 1.0 - opsætning

  1. Vælg det rum du skal fremmøderegistrere i.
  2. Vælg Mere.
  3. Vælg Indstillinger > Funktioner og egenskaber for rum

Sæt nu flueben i Fremmøderapportering - husk at gemme!

OBS! Det er ikke tilladt at foretage andre ændringer da det erfaringsmæssigt giver problemer hvis de studerende møder forskellige opsætninger.

Nu er rummet sat op så alle undervisere i rummet kan fremmøderegistrere.