IT-information til nye studerende

Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Profressionshøjskole.

På UCL bruges teknologier til at understøtte læring, så det bliver en god og meningsfuld læreproces.

For at sikre den bedst mulige start på dit studie har vi samlet de vejledninger, der vil sikre den bedst mulige studiestart her.

Følg venligst vejledningerne til de teknologier, UCL bruger til læring, så er du allerede godt på vej ind i dit studie.

Allerede inden studiestart kan du

Inden studiestart kan du hjemmefra komme i gang med at bruge diverse teknologier.

 • Du kan finde dit UCL brugernavn - se afsnittet Login nedenfor.
 • Du kan ændre din UCL adgangskode - se afsnittet Login nedenfor.
 • Du kan logge på itslearning - se afsnittet itslearning nedenfor.
 • Du kan registrere din pc, Mac, tablet og/eller smartphone på UCL's trådløse netværk - se afsnittet Trådløst netværk nedenfor.
 • Du kan installere en gratis Office-pakke - se vejledning her.
 • Du kan finde vejledninger på guides.ucl.dk.
Når du afslutter dit studie

30 dage efter, at du afslutter dit studie hos UCL, slettes din UCL-konto og dermed også alt, du har haft adgang til med din UCL-konto, fx itslearning, Google og OneDrive. Sørg derfor for at gemme alt, hvad du vil bevare, inden din UCL-konto slettes.

Login

Tidligst 14 dage før studiestart kan du forvente adgang til vores it-faciliteter.

 Selvbetjening kan du finde dit UCL brugernavn mv. 

Indtast cpr.nr. og klik på pilen for at få vist UCL brugernavn, mailadresse og evt. Unilogin.

Studerende på Professionshøjskolen oprettet før uge 2/2020 har et 7-cifret brugernavn.
Studerende på Erhvervsakademiet oprettet før uge 2/2020 bruger Unilogin som brugernavn.
Studerende oprettet fra uge 2/2020 og frem har et brugernavn bestående af 4 bogstaver (initialer) og 5 cifre, fx. abcd12345.

Start-adgangskoden er Ucl + cpr.nr. (uden bindestreg) fx Ucl1234567890.

Bemærk: Der kan gå op til 2 døgn, fra UCL brugernavnet er tilgængeligt, til det også kan bruges til at logge på itslearning.

Hvis du ikke kan slå dit brugernavn op, er det ikke oprettet endnu - prøv igen senere eller kontakt Studieservice.

Husk at ændre adgangskoden, så andre ikke kan regne din adgangskode ud.

UCL-adgangskoden kan ændres via adgangskodeportalen (klik her).

Udfyld Brugernavn og adgangskode. Vælg "Log på" og følg anvisningen på skærmen.

Studerende på Erhvervsakademiet samt lærer- og pædagoguddannelsen får desuden et Unilogin. Adgangskoden til Unilogin kan findes/ændres her.

Vejledning til Unilogin

UCL e-mail (Outlook)

Alle Studerende på UCL logger ind på Outlook (http://mail.edu.ucl.dk) med brugernavn@edu.ucl.dk (ikke nødvendigvis det samme som din UCL mailadresse). 

Du kan finde dit brugernavn her: https://netid.ucl.dk

Scanning

Det er muligt at scanne på UCL's kopimaskiner. Log ind på kopimaskinen på samme måde som ved kopiering. 

Find funktionen "Scan" på kopimaskinens display. 

Følg anvisningen på displayet.

Vælg "E-mail me"-funktionen eller tast din e-mailadresse. Dokumentet skannes til en PDF-fil, der sendes til den e-mailadresse, du har valgt. Der kan kun sendes til e-mailadresser, der ender med ucl.dk.

Studerende betaler ikke for scanning, men kan kun logge på kopimaskinen, hvis de har penge på printkontoen.

Hvis man har brug for at scanne og ikke har penge på printkontoen, skal man logge på som Offentlig bruger.

Følg vejledningen til scanning uden penge på printkontoen, der findes på guides.ucl.dk.

Trådløst netværk

For at logge på UCL's WiFi skal studerende registrere deres enheder (pc, Mac, smartphone, tablet), hvorefter enheden automatisk vil forbinde til "eduroam", når den er inden for rækkevidden af UCL's WiFi.

Man behøver ikke at være på UCL for at registrere sin enhed. Det kræver kun en internetforbindelse.

Find vejledning til trådløst netværk på guides.ucl.dk

Bemærk: Der kan være spærret for nogle funktioner, hvis man tilslutter sin smartphone til det trådløse netværk, fx G-mail.

Projektor

Har du brug for at tilslutte din pc eller andre enheder til en af UCL's projektorer, sker det på Niels Bohrs Allé via et HDMI-kabel, på stationsvej via HDMI-kabel i de fleste lokaler (enkelte lokaler har stadig VGA),og på øvrige lokationer via et VGA-kabel.

Har du ikke HDMI- eller VGA-udgang på enheden, skal du selv medbringe en adapter.

Ordensreglement

Formålet med disse retningslinjer er at beskrive de normer for god og hensynsfuld opførsel, som gælder for samtlige studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL). Retningslinjerne gælder endvidere for alle inviterede og uinviterede gæster, som færdes på de fysiske matrikler, som tilhører UCL, herunder håndværkere.

De beskrevne retsvirkningerne indtræder i det øjeblik, man tilbydes en studieplads på en fuldtids- eller deltidsuddannelse, eller når man træder ind på en fysisk matrikel, som tilhører UCL. Retningslinjerne beskriver endvidere de sanktioner, der kan pålægges personer, der ikke overholder de beskrevne normer og retningslinjer, herunder vilkår for bortvisning og politianmeldelse

Læs Ordensregler - fælles regler fremmer godt studie- og arbejdsmiljø

Hvor får man hjælp?

IT-Servicedesk kan kontaktes via Servicedesk, 4444@ucl.dk eller pr. telefon 6318 4444

Se aktuelle åbningstider øverst til venstre på guides.ucl.dk.

Har du problemer med brugen af itslearning, så kontakt din lokale itslearning-administrator eller se vejledninger på guides.ucl.dk (klik her).

GDPR - Persondataregler for studerende

 

Sådan behandler UCL dine personoplysninger

Læs her hvordan dine personoplysninger behandles under dit studie

Persondataregler

Hvis du indsamler andres personoplysninger til brug i en opgave, skal du overholde persondatareglerne. Se mere om de 4 emner nedenfor:

 • Retningslinjer for studerendes brug af persondata
 • Opbevaring af personoplysninger for studerende
 • Samtykkeerklæring
 • Tips om informationssikkerhed.

Retningslinjer for studerendes brug af persondata

Som studerende ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan du i forskellige situationer skulle arbejde med persondata. Det kan f.eks. ske, hvis du indsamler oplysninger om personer til et projekt, opgave eller eksamen, hvis du eller andre studerende inddrager persondata i undervisningen, eller i forbindelse med eksempelvis en praktik eller klinik.

Tre ting du skal huske, når du arbejder med persondata

Opbevaring af personoplysninger for studerende

Hvis du behandler personoplysninger, skal de opbevares, så ingen uvedkommende kan få adgang til personoplysningerne. Husk at du skal slette eller anonymisere person-oplysningerne, når du ikke skal bruge dem længere.

Opbevaring af personoplysninger

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæringen er i en skrivbar PDF -  udfyld samtykkeerklæringen direkte i dokumentet. Hent bilag til Samtykkeerklæring her

Tips om informationssikkerhed

Gode tips til at øge informationssikkerheden for dig selv og resten af UCL - klik her

Dokumenter til brug ved udlandsophold

I forbindelse med udlandsophold er alle dokumenter samlet og tilgængelig på engelsk

Consent form

Storing personally identifiable information

Three things to remember

Pointers on information security

Retningslinjer for studerendes håndtering af persondata på sundhedsuddannelserne

Denne retningslinje er særligt gældende for studerende på sundhedsuddannelserne - klik her

itslearning

UCL's learning management system (LMS) hedder itslearning.

Introvideo for studerende

Info om studiestart fra din uddannelse:

Find titlen på din uddannelses "Info til alle" rum i oversigten herunder:

 

Uddannelse Uddannelsens "Info til alle" rum i itslearning
Uddannelse
Uddannelsens "Info til alle" rum i itslearning
Administrationsbachalor Odense
ADO Info til alle
Laborant
LA Info til alle
Automationsteknolog AM Info til alle
Laborant-, fødevare- og procesteknologi
LF Info til alle
Autoteknolog
AT Info til alle
Logistikøkonom
LO Info til alle
BioanalytikOdense
BIO Info til alle
LærerUdannelsen Odense
LUO Info til alle
Byggekoordinator
BY Info til alle
LærerUddannelsen Jelling
LUJ Info til alle
Byggetekniker
BT Info til alle
Markedsføringsøkonom
MO Info til alle
Bygningskonstruktør
BK Info til alle
Multimediedesign
MM Info til alle
Datamatiker
DM Info til alle
PB i Økonomi og IT
OI info til alle
Digital Concept Development
DC Info til alle
Procesteknolog
PT Info til alle
E-Handel
EH Info til alle
Produktionsteknolog
PF Info til alle
EL-installatør
EL Info til alle
Produktudvikling og teknisk integration
PI Info til alle
Energiteknolog
ET Info til alle
Pædagog Uddannelsen Jelling
PUJ Info til alle
Ergoterapeut Odense
ERO Info til alle
Pædagog Uddannelsen Odense
PUO Info til alle
Financialcontroller
FC Info til alle
Pædagog Uddannelsen Svendborg
PUS Info til alle
Finans
FI Info til alle
Radiograf Odense
RAO Info til alle
Finansøkonom
FO Info til alle
Serviceøkonom
SO Info til alle
FysioterapeutOdense
FYO Info til alle
SOCialrådgiveruddannelsen (Vejle og Odense)
SOC Info til alle
Handelsøkonom
HO Info til alle
Software
SW Info til alle
Innovation og Entrepreneurship
IE Info til alle
Sports Management
SM Info til alle
International Hospitality Management
IH Info til alle
Sygeplejeske Odense
SYO Info til alle
Internationsl handel og markedsføring
IM Info til alle
Sygeplejeske Svendborg
SYS Info til alle
IT-sikkerhed
IS Info til alle
Sygeplejeske Vejle
SYV Info til alle
IT-teknolog
IT Info til alle
VVS Installatør
VI Info til alle
Jordbrugsteknolog JT Info til alle
Web Udvikling
WU Info til alle
Jordbrugsvirksomhed
JV Info til alle


 1. Søg din uddannelses  "(XX)Info til alle" rum frem under Rum i itslearnings menu
 2. Klik herefter på "Ressourcer"
 3. Så kan du i venstre side se en mappe, der hedder "Studiestart", hvor materiale fra uddannelsen vil blive placeret

Materialerne er tilgængelige senest mandag den 17. august 2020.

Profil

Det er meget vigtigt, at du som studerende ved, hvem du kommunikerer med, både medstuderende og undervisere. Udfyld derfor din profil.

Se hvordan du gør her

Kalender

I kalenderen i itslearning kan du se dit skema. Hvis ikke dit skema fremgår, når du logger ind, så vent et par dage og prøv igen eller tjek TimeEdit. Følg jævnligt med i dit skema, da der kan ske ændringer!

App

Installer itslearning app'en fra Apple Store eller Google Play, så modtager du notifikationer på din smartphone og er altid opdateret om ændringer på dit studie. Følg denne vejledning

 

Grupper

Samarbejde i itslearning gøres nemt i grupper, hvor det er nemt at oprette projektrum til jeres gruppearbejde.  

Se hvordan I/du opretter grupper og projektrum her

#uclstudieliv

Et godt studieliv er vigtigt.

Følg med i nyheder, gode råd og events, der er relevante for dig som studerende på UCL.

Styrk dit sociale fællesskab på UCL via #uclstudieliv.

Scan følgende QR kode for at installere app'en.

Vejledninger - hjælp til selvhjælp

Via supportknappen i itslearning kommer du til UCL's vejledningssite guides.ucl.dk. Det er også muligt at skrive guides.ucl.dk i url'en og komme til vejledningssitet på den måde.

Her finder du vejledninger til:

Er du i tvivl om, hvor du finder den relevante vejledning, så brug søgefeltet

Samarbejdsværktøj

Du har adgang til rigtige online samarbejdsværktøjer, hvor du og din gruppe kan produktudvikle både synkront og asynkront i tid.

I itslearning kan du linke til dokumenter, der ligger på Google eller OneDrive.

Google

Google har mange værktøjer svarende til dokumenter, powerpoints, hjemmesider, spørgeskemaer og regneark blot med den enestående forskel, at I kan arbejde i dem samtidig på hver jeres computer, tablet eller mobil, ligegyldigt hvor I er, blot I har netadgang. 

Brug altid jeres UCL login (UCL mailadresse som brugernavn), når I arbejder på Google i jeres studietid, og lad jeres private Googlemail forblive privat. 

Se vejledningen her

OneDrive

OneDrive indeholder de klassiske officeprogrammer til behandling af dokumenter, powerpoints, hjemmesider, spørgeskemaer og regneark og mange flere.

Derudover er der tale om et Skydrev, der opbevarer og synkroniserer jeres arbejde, så I kan arbejde i det samtidig på hver jeres computer, tablet eller mobil, ligegyldigt hvor I er, blot I har netadgang.  

Brug jeres UCL login (samme brugernavn som til Outlook) til at få adgang.

Se vejledninger til OneDrive og Office 365.

30 dage efter, at du afslutter dit studie hos UCL, slettes din UCL-konto og dermed også alt, du har haft adgang til med din UCL-konto, fx itslearning, Google og OneDrive. Sørg derfor for at gemme alt, hvad du vil bevare, inden din UCL-konto slettes.

Studietube

Studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har adgang til Studietube.

På Studietube kan du både producere portfolier og logbøger, redigere videofilm og billeder, skabe præsentationer, mindmaps, blogs, wikier, podcasts, skærmoptagelser og meget mere. Studietube tilbyder en enorm varietet i forhold til at vælge format eller form til dit indhold.

For mere vejledning - klik her