UCL Guides DKUCL GuidesIT & Software BrugSkype for Business og privat Skype

Skype for Business og privat Skype

Skype for Business-brugere og private Skype-brugere kan godt kommunikere på tværs af de 2 platforme, dog med visse begrænsninger. Fx kan man ikke dele skærm eller dokumenter, og man kan heller ikke invitere private Skype-brugere til et Skype-møde via en mødeindkaldelse.

En Skype for Business-bruger, der ønsker at kalde op til en privat Skype-bruger, kan søge brugeren i Skype-telefonbog. Der kan søges på alle informationer i telefonbogen, fx Skype-navn, brugerens navn eller e-mailadresse. Begge brugere skal have den anden bruger i sit adressekartotek.

En privat Skype-bruger, der ønsker at kalde op til en Skype for Business-bruger, skal søge brugeren med vedkommendes e-mailadresse. Begge brugere skal have den anden bruger i sit adressekartotek.

Skype for Business-bruger kalder op til privat Skype-bruger

For at kontakte en privat Skype-bruger fra Skype for Business, kan Skype for Business-brugeren fremsøge personen ved at skrive personens e-mailadresse i søgefeltet.

Bemærk: Det kræver, at Skype-brugerens Skypekonto er sammenkædet med en Microsoft mailkonto. Hvis den ikke er det, kan man godt finde en Skype-bruger, men ikke kalde op til vedkommende.

Har man ikke en Microsoft konto, kan man oprette en på live.com. Den Microsoft konto, man har/opretter, skal bruges til at logge på Skype. Man bliver så spurgt, om man allerede har en Skype-konto. Hvis man svarer ja til det, bliver man bedt om at logge på med sit Skype-navn, hvorefter de 2 konti bliver sammenkædet.

Her er via en (delvis) e-mailadresse søgt i Skype-telefonbog og fundet en Skypebruger, som endnu ikke er gemt under Kontakter. Derfor kan man ikke se, om vedkommende er online.

Hvis man kun kender personens navn, og vedkommende hedder noget almindeligt, kan det blive svært at finde personen. Det anbefales i så fald at søge på e-mailadressen i stedet for.

Før man kan kalde op til Skype-brugeren, skal man tilføje vedkommende til Kontakter. Højreklik på Skype-brugeren og føj vedkommende til den ønskede gruppe i Kontakter.

Der sendes derved også en kontaktanmodning til vedkommende, og Skypebrugeren står med status Afventer.

Skypebrugeren skal tilføje Skype for Business-brugeren til sine kontakter ved at fremsøge vedkommende på e-mailadressen og vælge Tilføj kontakt.

Når Skype-brugeren har tilføjet Skype for Business-brugeren til sine kontakter, kan Skype for Business-brugeren se Skypebrugerens status.

Højreklik på Skypebrugeren og vælg den ønskede måde at kontakte vedkommende.

Privat Skype-bruger kalder op til Skype for Business-bruger

For at kontakte en Skype for Business-bruger skal en privat Skype-bruger fremsøge personen ved at skrive personens e-mailadresse i søgefeltet.

Her er søgt og fundet en e-mailadresse, som endnu ikke er gemt under Kontakter.

På samme måde skal Skype for Business-brugeren tilføje Skype-brugeren til sine kontakter (se ovenfor i afsnittet Skype for Business-bruger kalder op til privat Skype-bruger).

Når begge brugere har tilføjet hinanden som kontakter, kan de kalde op til hinanden.