Sådan opretter du lukkede rum i Skype for Business

Når Skype for Business skal bruges til eksempelvis optagelsessamtaler, er det vigtigt at lave private møderum til hver samtale for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og undgå uventede gæster. Se hvordan nedenfor.

1. Opret Skype-møde via outlook som normalt

2. I mødevinduet, vælg Mødeindstillinger

3. Under Mødeindstillinger vælger du følgende:

1) Et nyt mødested (jeg kontrollerer tilladelser)
2) Alle (ingen begrænsninger)
3) Vis meddelelse, når folk kommer eller forlader mødet
3) Alle i min organisation

Hvis du skal oprette mange private møderum (fx ved afholdelse af flere samtaler på én eftermiddag), kan du vælge "Husk indstillingerne" for ikke at skulle ændre dem manuelt hver gang. Men husk at ændre indstillingerne tilbage til normalen, når du er færdig med at oprette møderummene.

4. Gentag processen for hvert møderum. Det er afgørende at oprette et nyt møderum til hvert møde.

Information til eksterne deltagere - sendes evt. med indkaldelsen:

Som ekstern mødedeltager kan du deltage i mødet uden at installere noget på din computer. Vælg blot linket til mødet i kalenderaftalen. Vælg ”Prøv Skype Web App” hvorefter mødet vil starte op i din browser.