Pexip fra konferencelokaler (med Cisco tablet)

I mange konferencelokaler er der nu en Cisco tablet, som kan bruges til at ringe op til Pexip-møderum. Se her hvordan.

Sådan ringer du op til Pexip-møderum

Start med at aktivere tablet'en ved at røre skærmen.

1. På tablet'en skal du trykke på Ring op.

2. Find det ønskede Pexip-møderum under fanen Telefonbog > Virtuelle Møderum eller søg manuelt efter lokalet. På listen finder du Pexip01, Pexip 02 osv., så husk at aftale med de andre deltagere, hvilket rum I mødes i.

3. Tryk på møderummet og vælg Opkald.

Der ringes nu op til møderummet. I nederste højre hjørne af tablet'en kan du på knapperne justere volumen i lokalet.

Husk at flytte Cisco-mikrofonen over på bordet, hvor du sidder. På denne kan du også tænde og slukke mikrofonen.

Det er generelt god skik at slukke din mikrofon, når ingen i dit lokale taler, for at undgå unødig baggrundsstøj hos andre deltagere.