UCL Guides DK

Kopier emner og planer

Opdateret

Det er nemt at kopiere planer eller hele emner fra et fagrum til et andet. Du kan vælge om de tilhørende ressourcer skal flyttes med. Vær omhyggelig med at anvende de korrekte kopieringsindstillinger mht. datoer og ressourcer. I bunden af denne vejledning kan du også se hvorledes du flytter planer fra emne til emne i samme fag/rum.

1. Klik på Planer

2. Vælg dit Emne

3. Sæt et flueben og vælg kopier fra dropdown menuen.

Nu skal du vælge hvilket rum du vil kopiere til

Når rummet er valgt, så skal du vælge hvilke indstillinger der skal kopieres med

 1. Kopier datoer for nye planer
 2. Kopier tilknyttede ressourcer og aktiviteter
 3. Vælg kopier

Luk dialogboksen

Modtager du ovenstående dialogboks, så skyldes det at du allerede har kopieret indholdet over en gang i rummet tidligere. Du skal derfor i modtagerrummets skaldespand og fjerne emnet eller plan inden du kan kopiere igen

Nu er der mulighed for at redigere i ressoucen

Skal ressourcen være aktiv

Ja, nej eller angiv et tidsinterval

 1. Angiv tidsinterval
 2. Aktiver: Nu eller på et bestemt tidspunkt
 3. Deaktiver: Aldrig eller på et bestemt tidspunkt
 4. Tag stilling: Erstat den aktive indstilling for alle underordnede elementer
 5. Gem

Gå ind i Ressourcer og tjek at dit emne eller din plan er kopieret. Klik på den lille blyant

Flyt planer mellem emner i samme rum

Find den plan du vil flytte

 1. Marker planen med et flueben
 2. Vælg det emne planen skal flyttes til
 3. Ok.
 1. Vælg nu det emne du vil flytte planen til.
 2. Husk at klikke på OK
Forrige Vejledning Planer - Angiv tid og dato, brug Begivenheder
Næste Vejledning Planer - Tilføj ressourcer og aktiviteter
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service