UCL Guides DK

Hvilke kilder findes ved Tekstlighed i WISEflow?

Opdateret

 

Af og til opstår spørgsmålet, ”hvorfor finder tekstligheden ikke denne kilde….”?

Som udgangspunkt er det vigtigt, at du som underviser altid bruger din sunde fornuft. Den procentsat der findes i WISEflow vil altid kun være vejledende og en pejling af, om der kan være tale om plagiat.

Den mere tekniske forklaring på hvordan tekstligheden findes og aflæses i WISEflow er, at der er begrænsninger for, hvad tekstligheden kan aflæse og bruge til sammenligning i plagiatkontrol. Der kan være flere årsager til, at kilder ikke findes. De mest almindelige årsager er nedenstående:

  • Visse bøger er uploadet til internettet som billedfiler, hvilket tekstlighed ikke kan aflæse.
  • Nogle tekster kan være krypterede, hvilket betyder, at man kan kopiere teksten, men hvis man indsætter teksten, vil man se, at der er mange specielle tegn.
  • Tekster der er bag en betalingsmur eller en hjemmeside, som kræver login eller accept af cookies for at vise teksten, kan ikke aflæses af tekstlighed.
  • Tekstligheden kan kun kan læse det, der står på hjemmesiden og ikke det, der står i en pdf, som der er henvist til på siden. PDF’en downloades lokalt, så tekstligheden aflæser ikke indholdet af den, men kun det der står inde på selve hjemmesiden.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning WISEflow - relevante vejledninger
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service