UCL Guides DK

Scanning af flere sider på Konica Minolta kopimaskiner

Opdateret

Når man scanner på vores kopimaskiner, scannes der som standard en side til hvert dokument. Hvis man har flere løse ark, kan de lægges i bakken øverst på kopimaskinen og derved scannes til et dokument. Skal man scanne flere sider fra fx en bog, kan man lave en indstilling for at scanne flere sider til samme dokument.

Log ind på kopimaskinen som normalt. Vælg Scan.

Vælg Adressebog og E-mail Me.

Find funktionen Separat scanning nederst til højre. Separat scanning er som standard slået fra.

Slå funktionen til ved at trykke på den. En funktion er slået til, når der står Til og der er en gul prik i øverste højre hjørne.

Scanner du noget, der ikke har standardformat (A4), fx en bog, skal du indtaste scanningsformatet. På den måde sikrer du dig, at hele siden scannes, og at der ikke kommer en bred sort kant.

Vælg Scanningsformat (står som standard til Auto, som er A4).

Vælg Brugerdefineret format (Brg.def.format).

Her kan man se, at maskinen er indstillet til A4-format.

Læg bogen på glaspladen og aflæs formatet i millimeter. X-aksen aflæses foroven og Y-aksen i venstre side.

Indtast formaterne på hhv. X-aksen og Y-aksen.

Tryk Start.

Læg den næste side på glaspladen og tryk Start. Gentag indtil de ønskede sider er scannet.

Afslut scanningen ved at trykke på Afslut.

Tryk på Start for at sende scanningen til din e-mailadresse.

Forrige Vejledning Mac - installation af printere
Næste Vejledning OCR-scanning på Konica Minolta kopimaskine
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service