Scanning af flere sider på Konica Minolta kopimaskiner

Updated May 04, 2021

Når man scanner på vores kopimaskiner, scannes der som standard en side til hvert dokument. Hvis man har flere løse ark, kan de lægges i bakken øverst på kopimaskinen og derved scannes til et dokument. Skal man scanne flere sider fra fx en bog, kan man lave en indstilling for at scanne flere sider til samme dokument.

Log ind på kopimaskinen som normalt. Vælg Scan.

Vælg Adressebog og E-mail Me.

Find funktionen Separat scanning nederst til højre. Separat scanning er som standard slået fra.

Slå funktionen til ved at trykke på den. En funktion er slået til, når der står Til og der er en gul prik i øverste højre hjørne.

Læg den første side på glaspladen og tryk Start.

Læg den næste side på glaspladen og tryk Start. Gentag indtil de ønskede sider er scannet.

Afslut scanningen ved at trykke på Afslut.

Tryk på Start for at sende scanningen til din e-mailadresse.

Previous Vejledning Oversigt over kopimaskiner / Overview of copiers
Next Vejledning OCR-scanning på Konica Minolta kopimaskine

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service