UCL Guides DK

Online mundtlig prøve i Teams - teoretiske undervisere

Opdateret

Opgaver før eksamen

Test evt. systemet af sammen med klinisk underviser.

Indkald klinisk(e) underviser(e) og censor(er) til et Teamsmøde via Outlook.

Tjek om der er flere studerende med samme navn i UCL og hvilket nummer, du i givet fald skal bruge.

Hvordan finder jeg ud af, om mine studerende har navnesammenfald med andre og i givet fald, hvem skal jeg ringe op til prøven?

Åbn Teams.

Skriv den studerendes navn i søgefeltet øverst.

Hvis der kommer flere op med samme navn (her 2 der hedder Julie Hansen), skal du notere nummeret under navnet (den øverste Julie Hansen har et nummer, der ender på 84) og klikke på en af dem.

I det nye vindue holdes cursoren over den studerendes navn. Der dukker nu et popup vindue frem, hvor man kan se flere informationer om den studerende, bl.a. holdplacering - her BIO-E19. Hvis det ikke er den rigtige studerende, må man prøve med den næste på listen.

Notér det rigtige nummer fra den tidligere side. Det skal bruges, når der skal kaldes op til den studerende fra møderummet.

Hvordan afvikler jeg prøven i Teams?

Gå ind i Teams via linket i mødeindkaldelsen i Outlook. Her mødes du med den kliniske underviser og censor (måske skal du lukke dem ind).

Når I er klar, skal du ringe den studerende op.

Klik på Deltagere. I højre side kommer nu et søgefelt, hvor man skriver den studerendes navn. Klik på den (rigtige - se nummer) studerende for at ringe op.

Efter prøven er afviklet, beder du den studerende om at forlade rummet, mens der voteres. Den studerende skal klikke på "Forlad" knappen øverst til højre i vinduet. Derefter kan vedkommende ikke selv lukke sig ind i rummet igen.

Når voteringen er færdig, ringer du den studerende op igen. I oplyser om karakter og giver feedback, hvorefter du igen beder den studerende om at forlade rummet.

Eksamen er slut, og I kan ringe den næste studerende op.

Hvordan deler jeg et vindue i Teams, så andre kan se min PowerPoint, Word dokument, video mm.?

Klik på ikonet Del (umiddelbart til venstre for den røde Forlad knap).

Hvis du skal afspille en video med lyd, skal du først aktivere deling af lyd ved at klikke på "Inkluder computerlyd".

Derefter vælger du nederst i vinduet det indhold, du ønsker at dele.

Når du ikke ønsker at dele mere, klikker du på "Stop deling" nederst til højre.

Nødprocedure meldt ud til de studerende:

Hvad gør jeg, hvis computeren eller netværket går ned eller strømmen forsvinder?

Sørg for at have downloaded Microsoft Teams app'en på din telefon og være logget ind i den forud for prøven. Husk desuden af have opladet telefonen.

Du skal logge ind med samme brugernavn og adgangskode som til din UCL mail.

Hvis forbindelsen til dig forsvinder, vil eksaminator ringe dig op igen via Teams. Når man er logget ind i app'en på telefonen, vil opkaldet kunne besvares både på pc og telefon. Hvis du kan, skal du selvfølgelig tage opkaldet på pc'en.

Eksaminator og evt. censor vurderer sammen med dig, om det er muligt at genetablere forbindelsen via pc, eller om prøven kan gennemføres via telefonforbindelsen.

Alternativt må prøven udskydes til senere på dagen eller en anden dag.

Det kan være en god idé at have eksaminators telefonnummer ved hånden, så du kan ringe eksaminator op, hvis alt andet fejler.

Forrige Vejledning Online mundtlig prøve i Teams - studerende
Næste Vejledning Online mundtlig prøve i Teams - kliniske undervisere og censorer
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service