UCL Guides DK

Tjek af saldi

Opdateret

På en UCL-pc kan SmartKlik åbnes via UCL Programmer - 1. Fælles programmer - ucl.smartklik (pc'en skal have forbindelse til UCL's netværk, dvs. enten fysisk være på UCL eller via VPN).

Man kan tilgå SmartKlik fra en ikke-UCL-pc eller Mac via linket https://ucl.smartklik.dk/. Det kræver dog, at man har forbindelse til UCL's netværk via VPN. Se vejledning til VPN her.

Hvordan ser jeg mine saldi?

På forsiden i SmartKlik kan man i højre side se en oversigt over saldi.

I skrivende stund (februar 2021) har jeg 5,05 feriedage og 5 særlige feriedage til rådighed. Hvis jeg vil se, hvor mange feriedage jeg har til rådighed fx til og med juli måned, fordi jeg vil planlægge sommerferie, klikker jeg på det lille kalenderikon. Kalenderen åbner, og jeg vælger så juli.

Til og med juli har jeg 15,47 feriedage til rådighed. Disse skal afholdes inden udgangen af 2021

Bemærk, at jeg her ikke kan se særlige feriedage. De særlige feriedage, der ses på billedet ovenfor, skal afholdes senest 30. april 2021. Fra 1. maj 2021 vil 5 nye særlige feriedage være til rådighed, men de vil først være synlige på dette tidspunkt.

Går jeg frem til december, er der nu 2 linjer med feriedage.  

Til og med december har jeg 19,64 feriedage til rådighed, som skal afholdes inden udgangen af 2021, samt 6,25 feriedage, som skal afholdes inden udgangen af 2022.

Feriedage optjenes løbende fra 1. september til 31. august og afvikles løbende fra 1. september til 31. december året efter. Fx. kan feriedage, der er optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, afvikles i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Særlige feriedage optjenes fra 1. januar til 31. december og afvikles det efterfølgende år fra 1. maj til 30. april. Fx kan særlige feriedage optjent i 2020 afvikles i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022.

Hvordan ser jeg mit planlagte eller afholdte fravær?

Planlagt og afholdt fravær kan ses i saldioversigten under Ferie & fravær (den grønne cirkel med palmen).

Her kan man se, at jeg har afholdt og/eller planlagt 6 feriedage og har 5,05 endnu ikke planlagte feriedage til rådighed. Jeg har ikke afholdt særlige feriedage, så jeg har 5 særlige feriedage til rådighed.

Klik på den fraværstype, du vi se en oversigt over (Feriedage eller Særlige feriedage).

Her kan man se, at jeg har afholdt 3 feriedage i december 2020 og planlagt 3 feriedage i 2021.

Forrige Vejledning Registrering af arbejdstid med ulempetillæg, weekendtillæg og rådighedstjeneste
Næste Vejledning Tilføj eller fjern sager i tidsregistreringen
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service