Microsoft Teams: Oprettelse og anvendelse af samarbejdsteams på UCL

Updated Jan 05, 2021

Med din Office365-licens har du mulighed for at oprette og deltage i Teams til forskellige former for samarbejde. Inden du opretter samarbejdsteams, anbefales det, at læser de gældende retningslinjer for Teams på UCL.

Sådan opretter du et samarbejdsteam

Ansatte

Teams bestilles via menupunktet "Workplace", som du finder i venstre side, når du har åbnet Teams-klienten.

1. Klik på "Workplace"

2. Klik herefter på "Opret Team"

Der åbnes nu en formular i din browser, hvor du skal angive formålet, navn og beskrivelse af teamet:

Formål

Det er vigtigt, at du vælger det rigtige formål til dit team, da det har invirkning på, hvor vidt du har mulighed for at invitere gæster ind i teamet, der ikke er ansat på UCL.

  1. Afdelingesteam: Anvendes til Internt samarbejde i en afdeling. Her er der ikke mulighed for at invitere gæster uden for UCL.
  2. Undervisningsplanlægning: Anvendes specifikt til planlægning af undervisningsaktiviteter. Skabelonen til dette Team kan løbende justeres, så det passer bedst muligt til denne konkrete opgave.
  3. Projektkommunikation med gæsteadgang: Anvendes til samarbejde om projekter, hvor det er nødvendigt at invitere personer ind i Teamet, der ikke er ansat ved UCL.
  4. Projektkommunikation: Anvendes til samarbejde om projekter, hvor det kun er nødvendigt at invitere personer ind i Teamet, der er ansat ved UCL.
  5. Eksternt samarbejde: Anvendes til det primære formål at samarbejde med personer, der ikke er ansat ved UCL.
  6. Facilitering af netværk: Anvendes til stille en netværks-platform til rådighed for kunder i efter- og videruddannelsen.
Beskrivelse af Teamet

Det er ikke et krav, at du skal lave en beskrivelse af Teamet, men det kan være en god idé, så de personer, du inviterer ind, hurtigt kan orientere sig i, hvorfor de er en del af dit team.

Færdiggør din bestilling ved at klikke på: "Send"

Efter et par minutter vil dit Team være oprettet, og du kan finde det i menupunktet: "Teams" i den venstre bjælke.

Studerende

Teams bestilles via menupunktet "Workplace", som du finder i venstre side, når du har åbnet Teams-klienten.

1. Klik på "Workplace"

2. Klik herefter på "Opret Team"

Der åbnes nu en formular i din browser, hvor du skal angive et navn og en beskrivelse af teamet.

Færdiggør din bestilling ved at klikke på: "Send"

Efter et par minutter vil dit Team være oprettet, og du kan finde det i menupunktet: "Teams" i den venstre bjælke.

Previous Vejledning Microsoft Teams: Retningslinjer for anvendelse af Teams på UCL
Next Vejledning Microsoft Teams - Windows, MacOS, iOS og Android

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service