UCL Guides DK

Microsoft Teams: Retningslinjer for anvendelse af Teams på UCL

Opdateret

Beskrivelse

Teams er en samarbejdsplatform med mulighed for videomøde, chat, fildeling samt tilknytning af apps fra 3. part. Teams er en del af Office365, og undervisere og studerende har således adgang til platformen gennem deres uddannelses-licens.

Anvendelsesformål

1. Internt samarbejde i den enkelte afdeling på UCL

Teams kan anvendes som hele eller dele afdelingens digitale kommunikationsplatform til drift- eller udviklingsopgaver.

2. Internt samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger på UCL

Teams kan understøtte den tværgående strategiske indsats; ”Stærkt samarbejde på tværs af stabe og med uddannelserne”, da medarbejdere fra forskellige afdelinger kan indgå i Teams rettet mod tværgående projekter eller opgaver.

3. Eksternt samarbejde med andre uden for organisationen

Teams kan anvendes til at etablere en kommunikationskanal til interessenter, der ikke er en del af UCL. Teams giver her et sikkert miljø med mulighed for at kommunikere, udveksle og samarbejde om filer samt afholdelse af videomøder. Endvidere kan der oprettes teams med det formål at stille et miljø til rådighed til opbygning og vedligehold af netværk blandt UCL’s aftagermiljøer.

4. Internt samarbejdsværktøj for studerende

Studerende kan anvende Teams som et samarbejdsværktøj, hvor de samarbejder med andre studerende, eksterne eller begge dele. Teams stilles således til rådighed for de studerende som en platform, hvor der kan samarbejdes om løsningen af opgaver fra studiet gennem fildeling, onlinemøder og chat.

Særlige forbehold

Dokumentopbevaring

UCL anvender Docunote som elektronisk sags- og dokumenthåndteringsværktøj, og opbevaring af filer på Teams er derfor underlagt gældende retningslinjer for dokumnettyper, der gemmes i DocuNote

Retningslinjer for hvilke dokumenttyper, der skal gemmes i DocuNote: http://docunotews.au.local/dnolink.aspx?tableId=5&itemNumber=14636&action=Locate&shortcutid=0

Kommunikation med studerende

UCL anvender itslearning som LMS (Learning Management System). Teams skal derfor ikke anvendes til formål, der er beskrevet i UCL’s politik vedrørende læringsplatformen itslearning. Konkret betyder det, at undervisere og studerende ikke skal være medlem af samme Team.

Politik vedrørende læringsplatformen itslearning: http://docunotews.au.local/dnolink.aspx?tableId=5&itemNumber=2076521&action=Locate&shortcutid=0

Behandling af personoplysninger i Teams

Almindelige personoplysninger

I teams må der behandles almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger er oplysninger, der kan tåle at være tilgængelige for offentligheden. Det vil være korrespondance om emner af faglig karakter, der relaterer sig til studiet, undervisningen eller administration. Karakteristisk for almindelige personoplysninger er, at de kan henføres til den person, der har skrevet oplysningerne, men oplysningerne handler om et emne – ikke en person.

Behandling af følsomme og fortrolige personoplysninger er omvendt oplysninger, der fortæller noget om en person og ofte om en persons private forhold. Derfor skal denne type personoplysninger som udgangspunkt undgås. Følsomme personoplysninger er oplysninger om race, etnicitet, helbred, politisk overbevisning og fagforeningsforhold. Fortrolige personoplysninger kan være oplysninger om karakterer, problemer på studiet, sociale og økonomiske oplysninger, som ikke vedkommer offentligheden. I tilfælde hvor der behandles disse former for personoplysninger, skal man sikre sig at slette oplysningerne i, når man ikke længere skal bruge dem, eller journalisere dem jf. punkt 1.3 om dokumentopbevaring.

Det er vigtigt at man overholder UCL’s opbevarings- og slettepolitik, og således sletter eller sletter og journaliserer følsomme eller fortrolige oplysninger indenfor 30 dage efter, man er færdig med at behandle dem.

Se UCLs politik for sletning og opbevaring af personoplysninger her:

https://connect.ucl.dk/Informationssikkerhed?item=207636

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Microsoft Teams: Introduktion og generelle funktioner
Næste Vejledning Microsoft Teams: Oprettelse og anvendelse af samarbejdsteams på UCL
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service