UCL Guides DK

Selvregistrering på computer - som underviser

Opdateret

Selvregistrering for studerende er en ny feature som undervisere kan slå til for de lektioner det ønskes i.  Herunder finder du en kort video der viser hvordan du skal bruge selvregistrering, som underviser, efterfulgt af step-by-step vejledning. I vejledningen vises det også hvordan det ser ud for en studerende. Hvis du har spørgsmål skriv da til 4444@ucl.dk

Herunder kan du se hvordan selvregistreringsfunktionen i itslearning virker:

Sådan aktiverer du funktionen, og sådan skal de studerende selvregistrere sig

Selvregistrering er en funktion man kan vælge at slå til i de rum hvor fremmøderegistrering er aktiveret i forvejen. Selvregistrering muliggør at de studerende registrerer deres tilstedeværelse i undervisningen ved at underviser viser en kode der er aktiv for de studerende.

Bemærk: For at de studerende kan se denne kode, er det en betingelse at underviser enten har mulighed for at vise denne kode via deres skærm (fx via skærmdeling i Zoom) eller ved at vise den via projektor i et undervisningslokale.

Sådan slår du selvregistrering til - i oversigten i rummet eller i kalenderen

Der er 2 veje til at slå selvregistrering til. Enten ved at trykke på uret gennem oversigtssiden i rum eller via kalenderen. Se her:

Oversigtssiden:

Kalenderen:

Klik på uret gennem kalenderen:

Som udgangspunkt, er selvregistrering ikke slået til. Og indtil dette gøres er studerende som udgangspunkt sat til at være mødt frem hvis du trykker "Gem".

1. Hvis du vil slå selvregistrering til, skal du trykke på "Åbn selvregistrering". Når du slår Åbn selvregistrering til, ændres indstillingerne som udgangspunkt for alle studerende til at alle nu er fraværende i stedet for fremmødt/tilstede indtil de har selvregistreret sig. Klik på "åbn selvregistrering":

Nu vises en kode på undervisers skærm. Han/hun skal nu enten vise denne kode for de studerende på projektor eller virtuelt fx via Zoom.

Koden er tilgængelig i 30 sekunder hvorefter den ændres til en ny kode. Når de studerende ikke at taste den første kode ind, kan de taste den efterfølgende kode ind. Koderne genereres sålænge underviser har funktionen selvregistrering åben.

Lad os sige at underviser nu vil lukke for selvregistrering igen. (Fx kunne underviser sige til et hold, at de har 2 minutter til at registrere sig selv hvorefter selvregistrering lukker).

Man lukker vinduet hvor koden er poppet op. Herefter kommer denne menu frem:

Ovenfor kan vi se følgende:

  • At to studerende er fraværende fordi de ikke har selvregistreret sig via koden.
  • At en studerende er tilstede/fremmødt fordi hun har selvregistreret sig via koden som er vist for hende

2. Tryk gem for at gemme.

Bemærk: De registreringer der er foretaget kan du først se når du har trykket "gem"

I kalenderen kan jeg nu se, at lovtest 1 er fremmødt og de 2 andre er fraværende (1/2)

Når de studerende registrerer sig via selvregistrering er de enten fremmødt  med 100% til begivenheden eller fraværende 100% til begivenheden.

For den studerende

1. Tryk på den korrekte begivenhed i itslearning kalenderen når underviser har slået selvregistrering til i et rum.

2. Tryk derefter på "registrer tilstedeværelse".

Find den kode frem som underviser deler med dig enten via sin skærm på projekter eller virtuelt fx gennem Zoom.

3. Tast koden ind her:

Herefter kan du se at du har registreret din tilstedeværelse.

Går du ind under kalenderen igen, vil du også kunne se at du har registreret din tilstedeværelse ved at trykke på den korrekte begivenhed.

Underviser kan nu se, at en studerende er fremmødt og to studerende er fraværende (1/2)

Når de studerende registrerer sig via selvregistrering er de enten fremmødt  med 100% til begivenheden eller fraværende 100% til begivenheden.

Sådan skal de studerende selvregistrere sig

Som studerende skal du selvregistrere din tilstedeværelse til undervisningen på følgende måde:

1. Tryk på den korrekte begivenhed i itslearning kalenderen når underviser har slået selvregistrering til i et rum.

2. Tryk derefter på "registrer tilstedeværelse".

Find den kode frem som underviser deler med dig enten via sin skærm på projekter eller virtuelt fx gennem Zoom.

3. Tast koden ind her:

Herefter kan du se at du har registreret din tilstedeværelse.

Går du ind under kalenderen igen, vil du også kunne se at du har registreret din tilstedeværelse ved at trykke på den korrekte begivenhed.

Forrige Vejledning Fritekstsøgning i Ressourcer
Næste Vejledning Selvregistrering på mobiltelefon - som underviser
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service