UCL Guides DK

Mappen "Uønsket e-mail" og tilbageholdte e-mails eller filer

Opdateret

I mappen "Uønsket e-mail" havner e-mails, som ifølge spamfilteret har et mistænkeligt indhold, eller som er afsendt fra en falsk mailserver. Disse e-mails kan være spam eller phishing, men er det ikke nødvendigvis. Der vil i begyndelsen af emnefeltet være tilføjet [SPAM], [SUSPECTED SPAM], [Tvivlsomt indhold], [Falsk mailserver] eller [Link til Google Docs].

Man skal selv gennemgå mappen "Uønsket e-mail". Hvis legitime e-mails er havnet her, kan man selv flytte dem til indbakken ved at trække dem over.

Hvad betyder [SPAM], [SUSPECTED SPAM], [Tvivlsomt indhold], [Falsk mailserver] og [Link til Google Docs]?
  • [SPAM] betyder, at e-mailen med meget stor sandsynlighed er spam.
  • [SUSPECTED SPAM] betyder, at der er mistanke om, at e-mailen er spam.
  • [Tvivlsomt indhold] betyder, at e-mailen indeholder sætninger, ord eller vendinger, der ofte ses i spam- eller phishingmails.
  • [Falsk mailserver] betyder, at e-mailen kommer fra en mailserver, som afsenders maildomæne (den del af e-mailadressen, der står efter @) har oplyst, at de ikke sender e-mails fra. Mailen er derfor enten falsk, eller afsender anvender en anden eller ny mailserver og har endnu ikke færdigkonfigureret denne ændring.
  • [Link til Google Docs] betyder, at e-mailen indeholder et link til Google Docs, der potentielt kan linke til spam eller phishing.
Hvis link ikke virker

Hvis e-mailen ligger i mappen "Uønsket e-mail", er links inaktive. Flyt e-mailen til Indbakken.

Hvis et link stadig ikke virker, så prøv at højreklikke på linket, kopiere linket, åbne en browser og indsætte linket i adressefeltet.

Links kan derudover være gjort inaktive ved, at der er tilføjet nogle tegn i linket. Der er tilføjet BLOCKED i begyndelsen og slutningen af linket, og punktummer i linket har fået tilføjet klammer omkring [.]. Disse tegn skal man manuelt slette for at bruge linket.

Eksempel på link med ekstra tegn (de ekstra tegn er her markeret med fed):
BLOCKEDdanskbyggeri[.]dk/nyheder-og-presse/pressen-i-dagBLOCKED

Notifikationer om tilbageholdte e-mails eller filer

Der sendes stadig notifikationsmails på nogle typer tilbageholdt e-mails og vedhæftede filer. I notifikationsmailen kan man se, hvorfor e-mailen eller filen er blevet tilbageholdt. Der står fx:

  • En fil er blevet fjernet fra din e-mail af sikkerhedshensyn.

Visse filtyper kan potentielt indeholde malware. Disse filtyper tilbageholdes derfor af sikkerhedshensyn. Malware kan fx være virus eller ransomware, der krypterer filerne på din pc. Læs mere om malware her.

I perioder er e-mails, der tilsyneladende var sendt fra Postnord eller Danske Bank blevet tilbageholdt, fordi disse virksomheders navne blev misbrugt til udsendelse af spam- og phishingmails.

Frigivelse af tilbageholdte e-mails og filer

Ønsker du at få frigivet en tilbageholdt e-mail eller fil, skal du videresende hele notifikationsmailen til it-servicedesk@ucl.dk. Notifikationsmailen indeholder de informationer, som IT-Servicedesk skal bruge for at finde e-mailen eller filen og frigive den.

Du kan påvirke dit eget spamfilter

Hvis du modtager en uønsket e-mail (fx spam eller phishing), som er havnet i Indbakken og ikke mappen Uønsket e-mail, kan du selv indstille Outlooks spamfilter for dig personligt, så e-mails fra afsenderadressen fremadrettet havner i Uønsket e-mail. Højreklik på e-mailen i Indbakken, vælg Uønsket og vælg Bloker afsender. E-mailen flyttes automatisk til mappen Uønsket e-mail.

Hvis man senere fortryder, kan man gå ind i Indstillinger for uønsket mail og fjerne blokeringen igen. Højreklik på en e-mail i mappen Uønsket e-mail (det behøver ikke være den e-mail, man vil fjerne blokeringen fra), vælg Uønsket, vælg Indstillinger for uønsket mail.

Vælg fanen Afsendere af uønsket mail. Marker afsenderen og vælg Fjern. Klik Anvend og OK. Fremadrettet vil e-mails fra afsenderen ikke længere blive blokeret.

Du kan påvirke det fælles spamfilter

Hvis du modtager en uønsket e-mail (fx spam eller phishing), som er havnet i Indbakken og ikke mappen Uønsket e-mail, kan du sende e-mailen som en vedhæftet fil til it-servicedesk@ucl.dk. IT-Servicedesk kan bruge informationerne i e-mailen til at fintune det fælles spamfilter, sådan at spamfilteret fremadrettet fanger e-mails fra denne afsender eller med dette indhold.

Det er vigtigt, at du vedhæfter e-mailen og ikke bare videresender den til IT-Servicedesk. På den måde får vi flere informationer med. Lav en ny e-mail til IT-Servicedesk og træk den uønskede e-mail over i den nye e-mail.

Kan man ikke bare whiteliste kendte afsendere?

Vi bliver af og til spurgt, om vi ikke bare kan whiteliste en kendt afsender - og derved lade alle e-mails fra denne afsender passere uden om spamfilteret. Det ville være et brud på sikkerheden.

Da der som udgangspunkt ikke er nogen verifikation af, hvem man udgiver sig for at være, kan alle angive, at de er den whitelistede afsender og på den måde uhindret sende spam- og phishingmails til UCL - uden at blive fanget af spamfilteret.

Hvad er spam og phishing?

Spam er uønskede e-mails, fx reklamer eller konkurrencer. En speciel form for spam er phishing, hvor afsender "fisker" efter informationer, som kan misbruges. Det kan fx være brugernavn og adgangskode, Dankort-oplysninger, cpr.nr. mv.

Hvis man modtager en phishingmail og uforvarende kommer til at oplyse afsender om nogen af ovenstående informationer, kan man risikere at miste penge, eller man kan få sin mailkonto hacket (overtaget) og misbrugt.

I UCL kan det have store konsekvenser, hvis en brugers mailkonto bliver hacket. Vi har fx oplevet, at en bruger fra UCL havde klikket på et link i en phishingmail og oplyst sit UCL brugernavn og adgangskode. Brugerens mailkonto blev derefter misbrugt til udsendelse af phishingmails, og det havde den konsekvens, at Microsoft spærrede for alle e-mails fra UCL. Indtil brugerens adgangskode var blevet ændret af os, og vi havde haft en længere korrespondance med Microsoft, kunne vi altså ikke skrive til e-mailadresser, der var ejet af Microsoft - fx @live.dk som mange studerende bruger som privat e-mail.

UCL modtager hvert år næsten 35 mio. e-mails. Heraf frasorterer spamfilteret ca. 86%, som brugerne aldrig ser eller hører om, fordi spamfilteret er 100% sikker på, at disse mails er spam eller phishing. Så er der ca. 5 mio. e-mails tilbage.

97.100 e-mails, svarende til 0,3% af de 35 mio. modtagne e-mails, bliver efterfølgende tilbageholdt, fordi spamfilteret vurderer, at det potentielt kan være spam eller phishing.

Forrige Vejledning Kontaktpersoner og kontaktpersongrupper i Outlook klienten
Næste Vejledning Kalendergrupper i Outlook
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service