Videokonference fra konferencelokaler (med Cisco fjernbetjening)

Updated Jul 03, 2020

I nogle konferencelokaler anvendes et Cisco system med fjernbetjening. Systemet er let at betjene, når du kender de grundlæggende funktioner.

Første trin er at tænde TV-skærmene og fjernbetjeningen i lokalet. Det vil typisk være et TV fra Sony.

Herefter skal du have fat i Cisco-fjernbetjeningen for at tænde og betjene systemet.

  1. Tryk på hjem-knappen for at tænde systemet. Dette vil automatisk aktivere kamera og mikrofon
  2. Åbn adressebogen og gå ind under Videokonference. Find det konferencelokale du vil forbinde til. Du navigerer i menuerne med pilene og vælger med knappen i midten. For at ringe op skal du vælge lokalet og herfter trykke igen for at vælge Opkald
  3. Du vil som standard kun kunne se andre deltagere. Ønsker du at kunne se dig selv, skal du klikke her for at aktivere Egenvisning
  4. Når opkaldet er startet, kan du med pilene manøvrere med kameraet. Betjen aldrig kameraet manuelt
  5. Her kan du zoome ind og ud med kameraet
  6. Klik her for at dele din computerskærm i mødet. Det kræver, at du først tilslutter din computer med HDMI-kablet i lokalet
  7. Tryk her for at afslutte opkaldet og forlade mødet

Som på andre fjernbetjeninger er der naturligvis også mulighed for at justere volumen m.m.

Det er nødvendigt at dele din skærm i opkaldet, hvis du fx ønsker at fremvise en PowerPoint-præsentation. Typisk vil der være en anden TV-skærm i lokalet, som er tilkoblet den primære skærm. På den anden skærm vil du og andre deltagere i dit lokale kunne følge med i din skærmdeling. Bare husk at tænde skærmen med den tilhørende fjernbetjening.

Husk at flytte Cisco-mikrofonen over på bordet, hvor du sidder.

På denne kan du også tænde og slukke mikrofonen. Det er generelt god skik at slukke din mikrofon, når ingen i dit lokale taler, for at undgå unødig baggrundsstøj hos andre deltagere.

Finder du ikke mikrofonen på bordet i lokalet, hænger den sandsynligvis bag på fjernsynsskærmen. Her kan du også finde det HDMI-kabel, du skal bruge til at tilkoble din computer, hvis du ønsker det.

Previous Vejledning Videokonference fra konferencelokaler (med Cisco tablet)
Next Vejledning Pexip fra din computer

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service