UCL Guides DK

Mac geninstallation

Opdateret

Hold Command + alt + R nede under opstart eller genstart.

Hvis man bruger et Windows-tastatur, holder man Windows-knappen + Alt + R nede.

Der vises en klode og en loading bar.

Og derefter et æble med endnu en loading bar.

Derefter vises vinduet OS X-hjælpeprogrammer. Vælg Diskværktøj.

Vælg APPLE HDD og tryk på Slet.

Giv disken et valgfrit navn. Her er den navngivet Macintosh HD.

Under Format vælges OS C - udvidet (Journaled).

Under Plan vælges GUID-partitionsoversigt.

Tryk på Slet.

Tryk OK når sletningen er færdig.

Tryk på krydset øverst til venstre for at komme tilbage til Hjælpeprogrammer menuen.

Tryk på Geninstaller OS X.

Tryk på Fortsæt.

Tryk på Enig.

Tryk på din disk og tryk Installer.

Mac OS X vil nu begynde at installere. Dette kan tage lang tid. Computeren genstarter flere gange under processen.

Når installationen er færdig vises dette billede. Tryk Fortsæt.

Vælg tastatursprog og tryk Fortsæt.

Vælg "Overfør ikke nogen oplysninger nu" og tryk Fortsæt.

Vælg om du vil bruge lokalitetstjenester og tryk Fortsæt.

Log ind med dit Apple-id eller væg "Log ikke ind". Hvis du vælger "Log ikke ind", skal du vælge "Spring over" i pop-op vinduet.

Vælg Enig.

Opret din konto og tryk Fortsæt.

Vælg tidszone og tryk Fortsæt.

Vælg om du vil sende diagnostik til Apple. Tryk Fortsæt.

Geninstallationen er færdig.

Forrige Vejledning Kryptering
Næste Vejledning macOS Versioner
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service