Online mundtlig prøve i Zoom - Eksaminator

Updated Oct 01, 2020

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole køber vi adgang til Zoom via DeiC, som sikrer dine persondata. Læs mere her: Om Zoom og datasikkerhed.  

Denne vejledning forudsætter, at du har installeret Zoom klienten og er logget ind.

Klik her hvis du vil se, hvordan du installerer Zoom klienten: Sådan installerer du Zoom klienten.

OBS: Hvis du deltager fra en Mac, så læs først her: Vigtige indstillinger for Zoom til Mac

Tekniske indstillinger inden prøven - VIGTIGT

Start Zoom klienten.

Når du har startet Zoom-klienten, skal du trykke på følgende, for at åbne dine private indstillinger:

 1. Tryk på: "Meetings"
 2. Vælg "My personal Meeting ID (PMI)" (er valgt som standard)
 3. Tryk til sidst på "Edit"

Hvis billedet ikke ser ud som oven for, kan det være fordi, at vinduet er for smalt. Udvid vinduet for at se det hele.

1. Slå "Require meeting password" fra. Det er ikke nødvendigt som udgangspunkt

2. Sæt video til "On" for både Host og Participants

3. Under "Advanced options" skal der kun være flueben i: "Enable waiting room" og fjern alle andre.

4. Tryk på "Save"

OBS: Det er afgørende, at du foretager disse indstillinger, da de er en forudsætning for, at du kan afvikle en online mundtlig prøve.

Ved prøvedagens start

Start Zoom klienten.

 1. Vælg 'Home' (forsiden)
 2. Tryk på 'New Meeting' for at starte dit møderum

3. Tryk på: "Join with Computer Audio"

Du kan teste din lyd en ekstra gang ved at trykke på: "Test speaker and Microphone"

4.   Du har nu startet prøverummet.

Afholdelse af online mundtlig prøve

1.   Deltagerne begynder at ankomme i venteværelset.

2.  Tryk på "Manage participants" for at få vist deltagerlisten og venteværelset i højre side.

 For at lukke deltagerne ind i prøverummet, skal du trykke på:      

1. "Admit" for at lukke en enkelt deltager ind
OBS: Vær opmærksom på hvem, du lukker ind i prøverummet, da der kan være flere personer, der venter på at komme ind.

2. "Admit all" for at lukke alle ind

3. "Message" for at skrive en besked til personerne i venteværelset.  Personer i venteværelset kan ikke svare på disse beskeder.

4. "Remove" for at fjerne en person fra venteværelset
OBS: Fjerner du en person fra venteværelset, kan denne person ikke komme ind igen.

Du bestemmer selv hvem og i hvilken rækkefølge, du vil lukke deltagerne ind til prøven.

3. Prøven kan begynde

Ved prøvens start skal den studerende bekræfte at nødproceduren er kendt (Se nødproceduren nederst i denne vejledning).

Du og censor skal orientere den studerende om det møde ID, der skal anvendes i tilfælde af at nødproceduren tages i brug. Møde-ID (meeting ID) findes i øverste venstre hjørne i Zoom-mødet, ved at klikke på ”i”.

I prøverummet har du følgende muligheder:

1. Tænd og sluk for din mikrofon

2. Tænd og sluk for dit kamera

3. Vis en liste over deltagerne i prøverummet og i venteværelset. Mødelederen kan desuden slå lyd til og fra samtlige deltagere.

4. Share Screen hvis du vil dele noget fra din egen skærm

Vær opmærksom på, at du i deltagerlisten kan slå lyd til og fra for deltagerne.

Votering - Brug af venteværelset (Waiting Room)

I forbindelse med votering skal du sende den studerende tilbage i venteværelset, så du og censor er alene i prøverummet.

 1. Tryk: "More" ud for navnet på vedkommende, som du ønsker at "parkere" i venteværelset
 2. Vælg: "Put in waiting room"

OBS: Kontroller, at det kun er de ønskede personer, der nu står som "Participants" i prøverummet.

3. Efter votering skal du hente den studerende tilbage i prøverummet.

Tryk på 'Manage participants, hvis du ikke allerede har deltagerlisten vist i højre side.

4. For at hente den studerende tilbage i prøverummet, skal du trykke på "Admit" for at hente den enkelte studerende tilbage

OBS: Vær opmærksom på hvem du lukker ind i prøverummet, da der kan være flere personer, der venter på at komme ind.

Afslutning af prøven

Når den studerende har modtaget sin bedømmelse, skal du igen sende vedkommende ud i venteværelset. Herfra kan den studerende lukke Zoom.

Nødprocedure for online mundtlig prøve

Hvis eksaminator og censor beslutter at fortsætte prøven med nødproceduren, skal den studerende gøre følgende:

 1. Ring til: +45 89 88 37 88
 2. Indtast mødekoden (kun tal), som den studerende har noteret sammen med eksaminator ved prøvens start, fortsæt ved at trykke på '#’
 3. Tryk på ‘#’ for at springe ’Participant ID’ over.
 4. Den studerende deltager nu i prøven via din telefon, og kan deltage med lyd.
Previous Vejledning Sådan går du til mundtlig prøve i Zoom - Studerende
Next Vejledning Online mundtlig prøve i Zoom - Censor

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service