Fjernundervisning FAQ

Updated Apr 17, 2020

Google Hangouts Meet

De studerende skal bede om adgang for at komme ind i møderummet. Hvorfor?

Denne udfordring skyldes sandsynligvis, at de studerende forsøger at få adgang via deres private gmail. Det sker tit ved et uheld, fordi Chrome-browseren får skiftet til det private login, men det er en kendt fejl.

Bed dine studerende tjekke i øverste højre hjørne af browseren (ved at klikke på det runde profilbillede), at de er logget ind med den rigtige konto. Det kan de se ved, at den angivne mail er deres UCL-mail, som slutter på @edu.ucl.dk.

Der findes mere information til de studerende i vejledningen her.

De studerende anmoder om at komme ind, men jeg kan ikke give dem adgang. Hvorfor kan jeg ikke se anmodningen?

Først er det vigtigt at huske, at de studerende som udgangspunkt skal være logget ind med deres UCL Google-konto, så behovet for at anmode om adgang ikke opstår. Se spørgsmålet ovenfor.

Er der alligevel studerende, som anmoder om adgang, og du ikke kan se anmodningen, skyldes det normalt, at du ikke ejer rummet. Det er kun den person, som til at starte med oprettede møderummet, der kan se anmodningerne og lukke folk ind. Du vil ikke kunne lukke folk ind i et rum, som en kollega har oprettet.

Hvis der er et stort behov for at kunne lukke eksterne deltagere ind, er det altså nødvendigt, at du selv opretter møderummet.

Jeg har lavet en optagelse, men når jeg klikker på linket, skal jeg bede om adgang. Den ligger heller ikke i den rigtige mappe på Drev. Hvorfor kan jeg ikke se min egen optagelse?

En optagelse fra Meet vil altid lægge sig på Drev hos den person, som ejer møderummet. Du kan godt lave optagelsen, men hvis det er en kollega, som til at starte med oprettede rummet, så vil optagelsen lægge sig på din kollegas Drev, hvor du ikke automatisk har adgang.

Din kollega skal altså dele videoen med dig fra sit Drev og give dig redigeringsret. På den måde kan du både se videoen og finde linket til deling, som du så kan sende videre.

Der ligger en vejledning om delingsindstillinger her

Den letteste måde at undgå dette problem på er kun at lave optagelser i rum, du selv har oprettet.

Hvordan kan jeg dele en video med de andre deltagere, så de også kan høre lyden?

Hangouts Meet understøtter desværre ikke denne funktion i selve platformen. De andre deltagere kan kun høre lyd fra din mikrofon, altså din stemme. De kan ikke høre lyd, som afspilles fra din computer.

Heldigvis giver Google Chrome muligheden for at "caste" en video med lyd ind i Meet-rummet, så du og de andre deltagere kan se og høre en video synkront.

Se i vejledningen her, hvordan du deler en video med lyd.

Hvordan laver jeg breakout rooms (som i Adobe Connect) til gruppearbejde?

Det er der ikke direkte mulighed for i Hangouts Meet. Man kan ikke lave underordnede rum til det primære møderum.

Men vi har beskrevet en løsning med at lave grupperum klar på forhånd, som de studerende kan bruge til gruppearbejde. Læs mere om løsningen her.

Hvordan kan jeg gøre, så jeg både kan se min delte skærm OG møderummet med de andre deltagere og chatten?

Det er ikke en indbygget funktion i Hangout Meet, men der findes en løsning på det, som du kan læse mere om her.

Previous Vejledning Hvis undervisningen ikke kan afholdes fysisk
Next Vejledning Fjernundervisning som studerende

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service