UCL Guides DK

Om Zoom og datasikkerhed

Opdateret

Søger man selv på Zoom, vil man finde adskillige artikler, som giver Zoom dumpekarakter hvad angår datasikkerhed. De kan fortælle, at Zoom er direkte usikkert, og at dine persondata risikerer at blive solgt videre til højestbydende.

Men denne vurdering gælder den gratis version af Zoom, og den bruger vi ikke hos UCL.

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole køber vi adgang til Zoom via DeiC, som også udbyder fx Adobe Connect i Danmark. Vi har et godt samarbejde med DeiC, og der er flere juridiske aftaler på plads, som sikrer dine persondata, så vores brug af Zoom er i fuld overenstemmelese med GDPR-lovgivningen.

Der er altså ingen grund til bekymring, når du bruger Zoom til fx videomøder eller afholdelse af mundtlige prøver.

Læs meget mere om Zoom og sikkerhed hos DeiC her, hvor de samler og besvarer ofte stillede spørgsmål: Zoom FAQ

Forrige Vejledning Velkommen til Zoom hos UCL
Næste Vejledning Sådan installerer du Zoom klienten og logger ind
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service