UCL Guides DK

Automatisk arkivering af gamle e-mails i Outlook (ansatte)

Opdateret

Ansattes e-mails og kalenderposter arkiveres automatisk efter 365 dage, hvis man har et onlinearkiv tilknyttet sin postkasse.

Arkiverede e-mails flyttes til arkivet, hvor der er den samme mappestruktur som i postkassen.  Arkivet er altid tilgængeligt, når bare man har en internetforbindelse. Man har 2 GB til rådighed i postkassen og 10 GB i arkivet.

Hvis man får pladsproblemer i postkassen, kan man manuelt arkivere e-mails ved at trække dem til arkivet med musen.

Har du pladsproblemer i din postkasse, og har du ikke et onlinearkiv, så skriv til 4444@ucl.dk.

Gamle kalenderposter ligger i en arkiv-kalender, der kun er tilgængelig via Outlook-klienten. Microsoft har valgt, at arkiv-kalenderen udelukkende er tilgængelig via klienten, så det kan vi desværre ikke ændre på.

Mailarkivet ligger nederst til venstre i mappelisten i Outlook. Mappen hedder Onlinearkiv - [din mailadresse].

Ved den automatiske arkivering opretter systemet en mappestruktur, der er den samme som i indbakken. Det er også muligt selv at oprette mapper i arkivet manuelt.

Hvis man oplever, at man pludselig har tomme mapper i postkassen, kan det skyldes, at alle e-mail fra mappen er arkiveret (dvs. flyttet til arkivet). Disse tomme mapper i postkassen kan slettes, uden at det har betydning for arkivet.

Arkivet er også tilgængeligt via Outlook Web App https://mail.ucl.dk. Her ligger arkivet også nederst til venstre i mappelisten.

Hvis man vælger ”Alle Outlook-elementer” i forbindelse med en søgning, søges der også i arkivet.

For at få vist arkiv-kalenderen, vælges kalenderen ved at sætte flueben under Mine kalendere. Her ses øverst den aktuelle kalender og nedenunder arkiv-kalenderen.

Arkiv-kalenderen vises nu ved siden af den aktuelle kalender.

Forrige Vejledning Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 (ansatte)
Næste Vejledning Autosvar og andre regler på fællespostkasser (ansatte)
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service