UCL Guides DK

Hvis undervisningen ikke kan afholdes fysisk

Opdateret

Der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt at afholde sin undervisning fysisk, fordi det enten ikke er muligt eller ikke er tilladt at samles med sine studerende. I sådanne situationer må man som underviser gøre brug af de værktøjer, der er til rådighed på UCL.

Teknisk og didaktisk support

I afdelingen Læringsteknologi og IT-service bestræber vi os på at yde teknisk og didaktisk assistance til alle, der har brug for det. Men når ydre omstændigheder bryder voldsomt ind i hverdagen, kan det være svært at nå rundt. Læs vejledningerne, men tøv ikke med at skrive en mail eller ring til servicetelefonen på 4444@ucl.dk eller 63 18 44 44.

Få overblik og tips til online undervisning i denne video

Der bliver ikke sagt noget i videoen, som du ikke også kan læse i vores skriftlige vejledninger. Så hvis du foretrækker, kan du bare læse videre nedenfor. Læs gerne alligevel, da de skriftlige vejledninger vil være mere uddybende og altid opdaterede.

Læring foregår i itslearning og understøttes af G Suite for Education og Zoom

Som underviser på UCL er itslearning det primære planlægnings- og kommunikationsværktøj, og sådan vil det også være, når den planlagte undervisning ikke kan afholdes i et fysisk klasselokale. Mind de studerende om at installere itslearnings app, så de ikke går glip af vigtige beskeder. Når den planlagte undervisning så skal afvikles, er det vores anbefaling, at man samles online med sine studerende i Google Hangouts Meet eller Zoom.

OBS! Vi anbefaler, at du ikke anvender Adobe Connect. Leverandøren kan ikke garantere tilstrækkeligt mange licenser. Brug Zoom eller Google Hangouts Meet.

Grundlæggende lægger omstændighederne op til, at man i sin undervisning lægger mere op til asynkrone aktiviteter. Læs mere nedenfor.

Alle undervisere og studerende har adgang til G Suite for Education og Zoom med deres UCL-login.

Tips til afholdelse af undervisning i Zoom eller Google Hangouts Meet

Afholdelse af undervising i online i Zoom eller Hangouts Meet vil ikke være samme oplevelse som fysisk undervisning, hverken for underviseren eller de studerende. Derfor er det vigtigt at forventningsafstemme. For eksempel er det smart at gøre, hvad man kan, for at reducere kravene til deltagernes båndbredde, og det indebærer ofte at minimere brugen af lyd og video.

Her er nogle gode råd til at få online undervisningen afviklet med succes:

  1. Sæt ekstra tid af til forberedelsen. Dels vil formen med stor sandsynlighed føre til, at du vil skulle tale i længere tid uden afbrydelser, men derudover skal du have overskud til at håndtere teknikken. Prøv evt. programmet af med nogle kolleger for at blive fortrolig med det.
  2. Et webinar kan være den bedste form. Med så mange deltagere i et online møderum kan det hurtigt blive svært at håndtere studerendes taleret. Overvej derfor at afholde din undervisning som en online forelæsning, hvor det udelukkende at dig som underviser, der taler og formidler.
  3. Brug delte dokumenter i G Suite til at kommunikere med de studerende og yderligere reducere behovet for, at de skal have taleret i Hangouts Meet. De delte dokumenter kan bruges til fx spørgsmål og opgaver. Et delt dokument er meget lettere at overskue end den indbyggede chat-funktion i Hangouts Meet, og du vil som undervisere kunne kigge ind i dokumentet efterfølgende og se, hvad der evt. skal følges op på i næste undervisningssession. Find guides til G Suite her.
  4. Bed de studerende logge ind i møderummet mindst 15 minutter, før undervisningen starter. Så undgår du at skulle håndtere evt. henvendelser om tekniske udfordringer, når undervisningen er begyndt.

Tekniske krav og anbefalinger

For at kunne afholde online undervisning i Hangouts Meet eller Zoom har du som underviser brug for:

  • En PC/Mac (evt. med webcam)
  • Et headset med mikrofon
  • En stabil internetforbindelse, helst kablet

Studerende kan deltage i mødet fra en PC/Mac via det link, du giver dem i itslearning eller via mail. Hvis det er lettere for dem, kan de også deltage via Hangout Meets eller Zooms app fra deres mobile enheder.

Hvis de studerende skal deltage med tale, er det afgørende, at alle bruger et headset for at undgå ekko. Derudover er det god skik at slukke sin mikrofon, når man ikke taler.

En værktøjskasse fuld af muligheder

Med itslearning, Hangouts Meet og delte dokumenter fra G Suite har du de bedste muligheder for at facilitere læring online og sikre, at de studerende i videst mulig udstrækning kan fortsætte deres uddannelse under de givne omstændigheder.

Hvis du har mod på det, er der dog endnu flere værktøjer, du kan gøre brug af for at skabe et online læringsmiljø til de studerende. Her er et par eksempler:

  • Lav et diskussionsforum i itslearning (find det under aktiviteter), hvor de selv kan oprette tråde og bidrage til diskussion ifm. en opgave, projektarbejde eller andet.
  • Opret en Padlet med layoutet "Backchannel" til dine studerende. Her er der rig mulighed for uformel kommunikation i en form, som minder om en chat fra sociale medier. Det giver mulighed for, at du som underviser kan følge med og byde ind, og det tilgodeser de studerende, som ikke bruger Facebook.
Næste Vejledning Online undervisning som studerende
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service