UCL Guides DK

Netværksdrev for ansatte

Opdateret

P-drev:
Alle UCL ansatte har et personligt netværksdrev (P), som kan benyttes til gemme arbejdsrelevante data, der ikke skal kunne tilgås af andre. P-drevet kan tilgåes fra en fysisk eller virtuel UCL Windows pc.

Private data bedes gemt i privat løsning - særligt private billeder, video og lignende belaster UCLs IT systemer.

Q-drev:
Alle UCL ansatte (med undtagelse af ansatte fra Byggeri/bygningskonstruktøruddannelsen) har adgang til egen afdelings mappe på Q-drevet. Q-drevet kan tilgåes fra en fysisk eller virtuel UCL Windows pc.

R-drev:
UCL ansatte fra Byggeri/bygningskonstruktøruddannelsen har adgang til et R-drev (i stedet for Q-drev) pga. specielle behov.

T-drev:
UCL ansatte, der skal dele data i mindre grupper end afdelingen eller på tværs af afdelinger, kan bestille en mappe på T-drevet. Overvej først, om data er af en art, så det skal gemmes i DocuNote.

Kontaktperson skal udfylde en blanket ved oprettelse/ændring/nedlæggelse af en mappe på T-drevet. Klik her for T-drev blanket.

U-drev:
Et udveksle drev til udveksling af filer, benyttes mest af IT. Hvis du udveksler data på dette drev, så slet venligst data efter udveksling. Alle ansatte kan se dette drev, så data på dette drev må ikke indeholde personoplysninger.

Forrige Vejledning Gem på P-drev (ansatte)
Næste Vejledning NVivo
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service