Scanning af flere sider på Konica Minolta kopimaskiner

Updated Mar 03, 2020

Når man scanner på vores kopimaskiner, scannes der som standard en side til hvert dokument. Hvis man har flere løse ark, kan de lægges i bakken øverst på kopimaskinen og derved scannes til et dokument. Skal man scanne flere sider fra fx en bog, kan man lave en indstilling for at scanne flere sider til samme dokument.

Hvilken Konica Minolta kopimaskine står du ved? (Se på maskinen)

Log på kopimaskinen som normalt med koder, kort eller brik. Tryk på knappen ”Fax/Scan”.

Tryk på ”E-mail Me” på skærmen.

Tryk på ”Scann. indst.” på skærmen

Tryk på ”Sep. scanning” i højre side af skærmen. Baggrunden på ”knappen” ændres fra sort til grøn som vist her:

Tryk på OK

Læg materialet, der skal scannes, på glaspladen. Tryk på knappen ”Start” for hver scanning

Når du har scannet de ønskede sider, afsluttes scanningen ved at trykke på ”Afslut” på skærmen

Tryk på knappen ”Start” for at sende det scannede til din UCL-mail

Log på kopimaskinen som normalt med koder, kort eller brik. Tryk på knappen ”Fax/Scan”

Tryk på ”E-mail Me” på skærmen

Tryk på "Program" på skærmen

Hvis blok B ikke er synlig, så skub skyderen til siden, så B bliver synlig.

Tryk på ”Separat scann.” i blok B på skærmen, så funktionen bliver slået til.

Tryk på fluebenet på skærmen

Læg materialet, der skal scannes, på glaspla-den. Tryk på start-knappen for hver scanning.

Når du har scannet de ønskede sider, afsluttes scanningen ved at trykke på ”Afslut” på skærmen

Tryk på start-knappen for at sende det scannede til din UCL-mail

Tillykke, du er færdig!
Previous Vejledning Scanning på Konica Minolta kopimaskine uden penge på printkontoen

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service