UCL Guides DK

Telepresence: 8 gode råd til underviseren

Opdateret

Hvis du oplever tekniske udfordringer i et lokale, kontakt da Facility Service på 63 18 40 40.

1. Tjek at alle har adgang til samme materialer

Hvis begge deltagende hold er i samme rum i itslearning, så giver det sig selv, at de også har adgang til samme materialer. Men er det ikke tilfældet, så glem ikke at gøre materialer tilgængelige i alle relevante rum. Hvis der skal bruges fysiske kopier, så sørg for at de er tilgængelige i god tid, og at du har en aftale med en kollega eller studerende om at få dem udskrevet på den anden lokaltion.

2. Pas på med "os" og "dem" - Bidrag i stedet til fællesskabsfølelsen

"Her er et spørgsmål til jer i Vejle"

"Er der nogen i Svendborg, der kan fortælle mig, hvordan man...?"

Det er en fælde, som er let at falde i. Her handler det om gode intentioner, som desværre ikke giver det ønskede resultat. Hvis man som underviser løbende italesætter, at de studerende befinder sig forskellige steder, modarbejder man følelsen af at være ét hold.

Tip: Brug bare de studerendes navne, præcis som du ville gøre, hvis alle sad i samme lokale. Hvis du vil spørge bredt ud, så spørg bare bredt ud. Der er ingen grund til at pointere, at du spørger én lokation frem for den anden, så længe du holder øje med markeringer begge steder.

3. Observer kamera-effekten og italesæt problemstillingen

De færreste er kameravante. Derfor er det vigtigt ikke at undervurdere effekten af, at de studerende bliver "filmet" og vist i et andet lokale. Fjertallet vil måske ikke lade sig mærke af det, men det er vigtigt, at du som underviser holder øje med, om studerende holder sig tilbage. Fordi man er "på kamera", kan der opstå en tendens til ikke at ville stille spørgsmål af frygt for at udstille sin uvidenhed.

Håbet er, at det bliver en naturlig del af undervisningen, men når kameraet pludselig zommer ind, kan det give den studerende unødvendig opmærksomhed på, hvordan de fremstår, både ift. hvad de siger, men også hvordan de ser ud. Det kan skabe usikkerhed og bevirke, at nogle afholder sig fra at deltage.

Tip: Brug 5 minutter første gang på at italesætte problemstillingen. Det er afgørende, at klasselokalet er et trygt rum, hvor alle føler, de kan udtrykke sig uden at blive bedømt af de andre studerende. Sådan bør det naturligvis altid være, men det bliver særligt tydeligt, når der er kamera på.

4. Hold dig forrest i lokalet, så alle kan se dit ansigt

Alle underviser forskelligt. Nogle holder sig naturligt oppe foran tavlen, mens andre kan lide at gå rundt i lokalet. Under normale omstændigheder kan man gøre, hvad man vil, men det er desværre ikke tilfældet med telepresence.

Underviserkameraet sidder i de fleste telepresence-lokaler under den lille skærm i loftet og kan derfor kun fange dit ansigt som underviser, hvis du opholder dig bag kateteret eller ved skærmene på væggen. Begynder du at gå ned i klassen, vil studerende i fjernlokalet se dig bagfra, da du så vil blive filmet af kameraerne, som sidder mellem tavlerne. Tilkendegivelser fra studerende i fjernlokalet indikerer, at det gør det sværere at tage imod læring, hvis de ikke kan se underviserens ansigt.

5. Hav en plan for gruppearbejde

Gruppearbejde er en aktivitet, som kræver lidt ekstra planlægning, når telepresence er indblandet. Her er nogle spørgsmål til overvejelse:

  • Er der behov for at slukke lyden under gruppearbejdet for at undgå støj?
  • Hvis lyden slukkes, hvordan skal de studerende i fjernlokalet så få kontakt til dig som underviser? Overvej at give dem dit telefonnummer, så de kan kontakte dig telefonisk under gruppearbejde
  • Hvis de studerende i fjernlokalet arbejder på computere, hvordan kan det så faciliteres, at du (om nødvendigt) kan se med på deres skærm?
  • Hvordan får de studerende i fjernlokalet besked om, at gruppearbejdet er slut, og at de skal tænde lyden igen?

Der er mange ting at tage hensyn til. Som underviser bør du have fokus på at udarbejde meget præcise instruktioner til gruppearbejdet for at nedsætte behovet for opfølgende spørgsmål. Lav derudover evt. en aftale med de studerende i fjernlokalet om, at mikrofonerne i begge lokaler slukkes under gruppearbejdet. På den måde er der ikke behov for at skrue ned for lyden, og det bliver derfor lettere at få kontakt og genoptage klasseundervisningen, når gruppearbejdet er afsluttet.

Tip: Ved længerevarende gruppearbejde, så overvej helt at afslutte opkaldet, så alle kan få arbejdsro og ikke føler, at de er "på kamera" under gruppearbejdet. Dette kræver dog nøje aftale om, hvad tid gruppearbejdet afsluttes, og hvordan de studerende i fjernlokalet kan kontakte dig som underviser, hvis de har spørgsmål.

6. Tænk over "tonen" i, hvad du siger

Vi har alle hørt om, hvor lille en del af en given kommunikation, som faktisk udgøres af, hvad vi siger. Kropssprog og tonefald spiller en stor rolle, så ifm. telepresence er det vigtigt, at du som underviser har for øje, hvad der evt. går tabt hos dem, som sidder i fjernlokalet.

De studerende i fjernlokalet kan ikke altid se dit ansigt tydeligt. Sørg derfor for at udtrykke dig tydeligt og pas på med at bruge for meget sarkasme, ironi eller andet, som skal forstås "mellem linjerne". Kameraet fanger måske ikke dit glimt i øjet, og det kan lede til unødvendige misforståelser.

Det er vigtigt også at nævne denne udfordring over for de studerende.

7. Hav et øje på skærmen eller bed om hjælp

Her handler det ikke om ond vilje, men der er bare mere at se til, når man har studerende med via telepresence. Så det kan ske, at man som underviser overser en markering, og sker det for ofte, bliver det frustrerende for de studerende i fjernlokalet, og det kan modarbejde deres lyst til at deltage.

Tip: Prøv at oparbejde en vane med løbende at tjekke skærmen, særligt når du stiller spørgsmål. Har du svært ved at skulle overskue begge lokaler (hvilket er helt reelt), så overvej at lave en aftale med én eller to studerende om, at de hjælper med at fange markeringer i fjernlokalet og gør dig opmærksom på det.

Hvis det forstætter med at være en problemstilling, så kan du aftale med de studerende i fjernlokalet om, at de udover at markere med en hånd i vejret har tilladelse til at give lyd fra sig. Måske kan de sige "her", når de markerer. Det er ikke så vigtigt, hvad de siger, eller hvilket system I udarbejder i klassen, men det er vigtigt, at ingen føler sig overset.

8. Hav nummeret til support ved hånden

Det sidste råd er meget lavpraktisk, men sørg for at ét eller flere telefonnumre på relevante support-personer ved hånden. Opstår der problemer med teknikken, er det rart at vide, at hjælpen hurtigt kan være på vej, og at der ikke spildes vigtig undervisningstid på teknisk fnidder.

Hvis du vil være på den helt sikre side, så sørg for at informere support-personen om, hvornår du har telepresence-undervisning, så vedkommende kan have et ekstra øje på sin telefon på de givne tidspunkter.

Forrige Vejledning Teknisk tjekliste til telepresence-undervisning
Næste Vejledning Telepresence: 5 tips til studerende
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service