UCL Guides DK

Brug integreret Adobe Connect direkte fra dit Rum

Opdateret Nov 06, 2019

Det er muligt at oprette et Adobe Connect rum direkte som aktivitet i dit itslearing-rum. Denne funktion erstatter ikke c.deic.dk, men er et alternativ, som kan gøre det endnu lettere for undervisere og studerende at mødes via Adobe Connect.

Sådan opretter du et integreret møderum

Når du under menupunktet Ressourcer eller fra "Ressourcer og aktiviteter"-kolonnen i en plan vælger Tilføj og derefter vælger Vis alle, får du en oversigt over alle tilgængelige ressourcer og aktiviteter.

Under Ressourcer finder du Adobe Connect.

Klik på den for at vælge indstillingerne for den integrerede møderumsadministration. Det fungerer som en slags overmappe, hvori du kan oprette flere møderum, fx til forskellige grupper.

 1. Klik her for at navngive aktiviteten. Navnet her vil fremgå, når du tilføjer møderummet i en plan
 2. Klik her for at skifte sprog, hvis du foretrækker engelsk
 3. Klik her for at oprette et nyt møderum

Har du tidligere oprettet andre møderum, vil du her kunne se en oversigt.

 1. Giv din mødeoversigt et navn.
 2. Giv det enkelte møderum et navn. Navnet er internt og vil bl.a. blive vist i oversigten.
 3. Vælg her mellem lecture, presentation og collaboration. Det har på nuværende tidspunkt ingen betydning, hvad du vælger.
 4. Her er der mulighed for at indstille, hvilke itslearning-grupper, der skal have hvilke Adobe Connect-roller, fx at undervisere automatisk kommer ind som Host og studerende som Participant. Dette eksempel er standard, så der er sjældent brug for at aktivere brugerdefinerede roller.
 5. Der findes kun standardskabelonen, så her skal du ikke foretage dig noget
 6. Klik Opret nyt møderum, når du er færdig med indstillingerne

Der er ikke mulighed for at give et møderum en brugerdefineret URL. Ønsker du dette, skal du oprette rummet via c.deic.dk. Det kan du finde en vejledning til her. Ofte er det dog ikke nødvendigt, at møderummet vil være tilgængeligt direkte i din plan.

Når møderummet er oprettet

Nu kan du se møderummet i oversigten, men der er lidt mere, der skal indstilles

Møderummet er oprettet, men ikke synligt for studerende. Det og andre ting kan vi ændre ved at klikke på den grønne knap i højre side.

 

I denne menu kan du:

 • Redigere den information, du tidligere har udfyldt, fx møderummets navn
 • Slette møderummet - Vær forsigtig med at klikke, for rummet slettes uden advarsel
 • Gøre møderummet synligt for alle
 • Gøre møderummet offentligt - Det er der ingen grund til, hvis kun UCL-studerende skal have adgang
 • Slå One-click adgang til - Det betyder, at studerende kommer direkte ind i møderummet, når de klikker på linket i planen. Oversigten springes altså over, så hvis studerende skal vælge fra en liste med flere rum, er denne funktion ikke relevant.

Vælg fx Gør synlig for alle. Dit møderum er nu klar til brug.

Har du studerende, som aldrig har deltaget i møder i Adobe Connect før, kan du henvise dem til denne vejledning.

Hvis du vil optage et møde

Præcis som i Adobe Connect via c.deic.dk, er der i den integrerede udgave mulighed for at optage et møde.

Når du er Host og har åbnet møderummet, kan du under Meeting finde Record Meeting.

 1. Her kan du give din optagelse en titel. Som standard navngives den efter møderummets navn + et tal
 2. Her kan du skrive en beskrivelse af optagelse eller efterlade feltet blankt.

Nu kan du i øverste højre hjørne se, at mødet bliver optaget. Du har mulighed for at:

 • Sætte optagelsen på pause (og starte den igen)
 • Stoppe optagelsen

Hvis vinduet fra skærmbilledet forsvinder, kan du få det frem igen ved at trykke på den runde, røde optageknap.

Når du trykker Stop Recording, stoppes optagelsen, og optagelsesvinduet lukker.

Sådan finder og redigerer du din optagelse

For at finde mødeoptagelsen, skal du tilbage i oversigten over dine møderum.

Under møderummet ligger der nu din optagelse. Den er som udgangspunkt ikke synlig for studerende, så du skal - ligesom med selve møderummet - klikke på den grønne knap til højre og vælge Gør synlig for alle.

I samme menu kan du vælge Trim optagelse, hvilket giver dig mulighed for at foretage basal redigering af videoklippet, hvis du ønsker det.

Videoredigeringen åbner i et nyt vindue. I nederste venstre hjørne kan du bl.a. tilføje bogmærker i din video, så det bliver lettere for studerende at navigere i videoen.

Du kan finde andre nyttige indstillingerne under Settings

 1. Sæt kryds her for at skjule deltagernes navne i optagelsen og derved anonymisere klippet
 2. Her har du mulighed for at skjule dele af skærmen, som måske ikke er relevante for dem, som ser klippet. Du kan fx helt skjule chatten eller derltagerlisten
Forrige Vejledning Klargør Adobe Connect rum med forskellige materialetyper
Næste Vejledning Når du skal deltage i et møde i Adobe Connect
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service