UCL Guides DK

Fremmøderegistrering

Opdateret

Det er muligt at fremmøderegistrere i itslearning – på nogle uddannelser er det et lovkrav – på andre uddannelser registrer man kun fremmøde på 1.semester.

Som default er alle deltagere på holdet registreret fremmødte

Når Fremmøderegistrering er slået til for rummet kan der registreres ved at klikke på det lille ur-ikon. Enten direkte fra den konkrete begivenhed på rummets oversigt eller ved at klikke på Gå til kalender.

I kalenderen vises de enkelte skemabrikker som nu også har fået det lille ur-ikon.

Klik på det lille ur-ikon - Registrer fremmøde

OBS! Vær opmærksom på at du først kan registrere fremmøde 5 minutter før lektionen starter. Indtal da er ikonet greyed out og ikke aktivt.

  1. Fjern nu fluebenet ud for de studerende der ikke er tilstede.
  2. Du kan fremsøge enkelte studerende.
  3. Ud for de studerende kan du se hvor mange minutter der er fravær for hele lektionen - men du kan også manuelt sætte antallet af minutter der er fravær.
  4. Her kan du tjekke antal fraværende og fremmødte.
  5. Husk at gemme!

Det er nem at få et overblik over fremmøde under Status og opfølgning.

  1. Klik på Status og opfølgning.
  2. Klik på Fremmøde.
  1. Overblik over dato og begivenheder/skemabrikker.
  2. Se hvor stor en procentdel de studerende har haft fravær.
  3. Klik for at registrere. OBS! Du kan først registrere fra 5 minutter før lektionen starter.
  4. Klik på en bruger for at få et overblik over fravær

Hvis der ikke skal registreres fravær/fremmøde på skemabrikker skal underviserne blot vælge indstillingen ”Foretag ikke fremmøderegistrering for denne begivenhed”

Herefter vises denne indstilling:

Vises ovenstående billede i fremmøderegistreringen, så er begivenheden ikke er registreret endnu eller at begivenheden ikke skal registreres og tæller derfor ikke med i den studerendes fremmødeprocent

Det er samme info/billede som den enkelte studerende selv kan få ved fra forsiden at åbne sin egen bruger.

Forrige Vejledning Kopiering af ressourcer fra gamle personlige rum til det "nye" personlige rum
Næste Vejledning Rum - Status og opfølgning
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service