Aktiviteter - Arbejdsopgave

Updated Sep 06, 2019

Opret opgaver og forberedelsesaktiviteter, der ikke kan eller skal afleveres i Itslearning, f.eks. fysiske produkter, laboratorieaktiviteter, fremlæggelser mm.

Du kan vælge at lade den studerende selv markere, at arbejdsopgaven er udført.

Du har samme muligheder for overblik og notifikationer som Opgaver

Indsæt et flueben, hvis arbejdsopgaven er tiltænkt som forberedelse.

I Deadline drop-down menuen er der følgende muligheder:

Under Vis flere indstillinger

Når alle valg er truffet – vælg Gem.

Previous Vejledning Feedback i afleveringsopgaver
Next Vejledning Opret en mappe studerende kan uploade til

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service