Aktiviteter - Læringssti

Updated Sep 06, 2019

Det muligt at designe forløb der understøtter forskellige læringsstier. For at sikre at de studerende opnår den samme faglige viden i et givent emne kan underviseren designe faglige forløb med et mere individuelt læringsforløb.

  • Følg trinene i udarbejdelsen af læringsstien. Vælg tilføj ressource fra henholdsvis Rum, Bibliotek eller Computer.
  • Vælg Fuldfør læringsstien.

Den oprettede læringssti vises i planen under Ressourcer og aktiviteter

I drop-down menuen kan læringsmenuen fjernes, slettet, eller flyttes.

Previous Vejledning Aktiviteter - Tilmelding
Next Vejledning Jeg kan ikke se mine karakterer

Har du brug for hjælp?

Kontakt IT-service