UCL Guides DK

Aktiviteter - Læringssti

Opdateret

Det er muligt, at designe forløb der understøtter forskellige læringsstier. For at sikre at de studerende opnår den samme faglige viden i et givent emne, kan underviseren designe faglige forløb med et mere individuelt læringsforløb.

Det er en fordel, at du som underviser på forhånd har samlet alle de ressourcer der skal indgå i læringsstien. Betragt dine ressourcer til læringsstien som byggesten til den samlede læringssti. Når ressourcerne er klar, så er det forholdsvis nemt at lave læringsstien.

Når læringsstien skal bruges i itslearning til de studerende, så oplys hvor mange trin den indeholder, hvad de studerende vil blive præsenteret for undervejs - video, test, opgaver med efterfølgende løsninger osv og ikke mindst hvor lang tid forventes det at gennemføre læringsstien.

Læringsstier i undervisningen

Se hvordan Kent Hother Nielsen bruger læringsstier i onlineundervisningen.

 

Klik her

Sådan oprettes en læringssti

Som default oprettes en læringssti med tre trin.

Du kan sagtens tilføje flere trin, hvis din læringssti til de studerende har behov for dette  - klik på tilføj flere trin

Til trin 1 i læringsstien skal der tilføjes en ressource

Klik på Tilføj ressource. Nu vises de steder hvor du kan finde din tiltænkte ressource - Google Drew, OneDrive, Din computer, Rum i itslearning eller fra Biblioteket. Klik dig frem til den ressource du tænker brugt på første trin i Læringsstien

I dette eksempel finder jeg ressourcen i et rum i itslearning. Jeg har valgt, at det første trin i læringsstien skal være en afleveringsopgave, som er defineret tidligere, men som jeg "bare" integrerer i en læringssti. Husk at tryk Tilføj.

Der kommer en drop down tekst med det oprettede trin:

Nu skal der tages stilling til:

  • Hvis -  i dette tilfælde afleveringsopgaven er - sendt gå til næste trin af læringsstien
  • Hvis fuldført gå til næste trin

På samme måde udfyldes de følgende trin i læringsstien, indtil at læringsstien er færdig.

I dette tilfølde er det en webside der skal læses. Følgeteksten: Hvis set gå til næste trin -kommer automatisk. Vær opmærksom på at ressourcen er "set" - ikke en garanti for at ressourcen er læst.

Næste trin

I trin 3 er der igen en afleveringsopgave. Igen kan man vælge mellem sendt eller fuldført, men fordi det er sidste trin i denne læsingssti, så er teksten:

Hvis sendt gå til fuldført.

Ellers tilføjes nye trin til læringsstien.

Nu er læringsstien færdig - læringsstien er default ikke synlig for de studerende;-)

Det er muligt at redigere læringsstien, hvis der er noget der skal rettes.

Husk at gøre læringsstien synlig for de studerende.

Læringssti set fra den studerende

Den oprettede læringssti vises i planen under Ressourcer og aktiviteter

Den studerende skal nu klikke på Læringsstien under Ressourcer og aktiviteter

Så starter læringsstien for den studerende og følger den didaktik underviseren har planlagt læringsstien efter.

Hver gang den studerende har gennemført et trin i læringsstien, så sættes et flueben og titlen overstreges

Nu er alle trin gennemført

Underviseren kan nu se....

Antallet af afleveringer

Klikker du på en af afleveringsopgaverne, så fremkommer listen over, hvem der har afleveret

Klik på et navn for at se besvarelsen

Feedback kan gives ude til højre i form af tekst eller lydfil.

Gem bedømmelsen.

Den studerende kan nu se....

Under notifikationer kan den studerende se ar der er feedback tilgængelig på et af trinene i læringsstien

Forrige Vejledning Aktiviteter - Tilmelding
Næste Vejledning Sådan kopierer du et læringsobjekt til dit rum
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service