UCL Guides DK

Aktiviteter - Test/Qiuz

Opdateret

Test er en form for quiz-værktøj med en række forskellige spørgsmålstyper som f.eks. multiple choice, åbne spørgsmål, rigtig rækkefælge, udfyld det manglende osv. Det er muligt at angive points, så en udført test giver bedømmelse umiddelbart efter besvarelse. Der er mulighed for at trække forskellige oplysninger om bl.a. status for besvarelse, evt. tid, points o.a.

Desuden kommer der notifikationer ved ændret status, så det er let at se, hvilke tests der er besvaret. Tests kan benyttes til alle ikke-eksamens relevante tests/quizzer. Bemærk: eksamensopgaver stadig skal afleveres i WISEflow.

Sådan opretter du en test:

 • Find den plan hvortil der skal tilføjes en test
 • Find Aktiviteter og vælg Test
 • Udfyld titel, beskrivelse, evt. deadline, bedømmelse, om testen er obligatorisk og om den er aktiv evt. for hvilket interval, den er aktiv
 • Vælg Gem
 • Vælg fanebladet Indstillinger
 • Vælge Tilføj
 • Vælg type af spørgsmål (Enten/eller, Flere svarmuligheder, Flere svar, …)
 • Skriv spørgsmål og afhængig af type angiv også points og marker den eller de rigtige svarmuligheder.
 • Vælg Gem for at gemme eller Gem og opret nyt for at gemme og oprette nyt spørgsmål af samme type.
 • Hvis du har valgt Gem så kan du tilføje flere spørgsmål ved at gentage trin 8-11. Prøv dig frem med forskellige spørgsmålstyper.
 • Når alle spørgsmål er tilføjet, kan du ændre i rækkefølge ved Flyt op eller Flyt ned
 • Vælg Test og ud for status vælges Aktiver
Forrige Vejledning Aktiviteter - Diskussion
Næste Vejledning Aktiviteter - Undersøgelse
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service