UCL Guides DK

Aktiviteter - Test

Opdateret

Det nye Testværktøj indeholder en del forbedringer

Opdateringen af Testværktøjet indeholder blandt andet disse forbedringer:

 • Nye tests kan deles i biblioteket
 • Alle spørgsmål er mobil- og touchscreen-venlige
 • Manuel karaktergivning af åbne svar-spørgsmål er nemmere, det er muligt at sætte scores, mens du læser hele svaret, så ingen klik frem og tilbage
 • Lærere kan give studerende feedback ved at tilføje en tekstkommentar til hvert indsendt forsøg
 • Værktøjet er lettere at bruge og mere intuitivt

Sidemenuen har fået en ny feature, så nu er det muligt at vise resultaterne til de studerende uden at afsløre spørgsmålslisten og deres svar. Så du kan for eksempel lade de studerende vide deres score efter hvert forsøg, men kun afsløre spørgsmålene og hvordan den studerende reagerede efter alle forsøg er gennemført. Dette øger sikkerheden og genbrugsværdien af tests.

Testværktøjet i Itslearning har mange spørgsmålstyper og muligheder og kan bruges som et element i en mere engagerende undervisning. Test har en række smarte indstillinger, der giver muligheder for at repetetere og teste viden, findes videnshuller, give automatisk feedback eller automatisk godkende besvarelser

Test er en form for quiz-værktøj med en række forskellige spørgsmålstyper som f.eks. multiple choice, åbne spørgsmål, rigtig rækkefælge, udfyld det manglende osv. Det er muligt at angive points, så en udført test giver bedømmelse umiddelbart efter besvarelse. Der er mulighed for at trække forskellige oplysninger om bl.a. status for besvarelse, evt. tid, points o.a.

Tests kan benyttes til alle ikke-eksamens relevante tests/quizzer. Bemærk: eksamensopgaver stadig skal afleveres i WISEflow.

Sådan opretter du en test:
 1. Find den plan hvor til der skal tilføjes en test
 2. Test tilføjes under kolonnen Ressourcer og aktiviteter - vælg vis alle og klik på Test
 3. Giv testen en titel og eventuelt en beskrivelse

For at give Testen indhold, skal man nu klikke på den oprettede Test i planen. Titlen står med kursiv, da den ikke er synlig for de studerende endnu.

Nu skal der tilføjes spørgsmål -> klik på den grønne knap Tilføj spørgsmål

Vælg den spørgsmålstype der giver mening i den faglige kontekst, hvor Testenen skal indgå

I dette eksempel vælges Flere svarmuligheder og felterne gives indhold

Marker hvilket svar der er det korrekte med en grøn cirkel.

Der er mulighed for at tilføje flere svarmuligheder, Radonmisere alternativer, angive en pointværdi.

I den nye værktøj har man mulighed for at give automatisk feedback baseret på deres svar. Udfyld felterne med den feedback der er relevant i forhold til korrekt, delvist korrekt og forkert svar.

Gem og opret nyt spørgsmål eller gem for at afslutte.

Når testen har fået det indhold den skal have, så skal der fore tages nogle indstillinger. Mulighederne vises i sidepanelet til højre:

Vælg relevante indstillinger i sidepanelet

I sidepanelet til højre er det muligt at foretage indstillinger for testen

 1. Ikke synligt for de studerende - klik for at gøre synligt
 2. Der er ikke nogen deadline - klik for at ændre
 3. Denne aktivitet er ikke forberedelse - klik for at ændre
 4. Tildelt - klik for at se detaljer
 5. Ingen bedømmelsesskala - klik for at ændre
 6. Forsøg 1- klik for at ændre
 7. Testsikkerhed. Beskyttelse af adgangskode deaktiveret - klik for at ændre
 8. Vis resultat efter forsøget. Vis sprøgsmålsliste og svar efter svarforsøg - klik for at ændre

Udfoldet ser sidepanelet sådan her ud:

 1. Gør testen synlig: Din test som standard er sat til at være usynlig, og du skal derfor synliggøre den ved at klikke på øjet, hvis du vil gøre testen synlig. Du kan også planlægge testens synlighed.
 2. Deadline: Hvis testen skal have en deadline for gennemførelse, skal du angive datoen her.
 3. Forberedelse: Sæt flueben her, hvis du vil markere, at testen er forberedelse til undervisningen.
 4. Tildel: Tildel testen til udvalgte studerende eller grupper. Som udgangspunk er alle studerende valgt.
 5. Bedømmelsesskala og automatisk bedømmelse: Skal testen bedømmes i Itslearning? Så skal du angive, hvilken bedømmelsesskala, som testen vurderes ud fra. Når du har valgt bedømmelsesskala kan du vælge om den skal bedømmes automatisk baseret på %
 6. Forsøg og tidsbegrænsning: Angiv her, hvor mange forsøg den studerende skal have til at tage testen samt hvilket forsøg der tæller. Du kan også sætte en tidsbegrænsning på hvert forsøg
 7. Testsikkerhed: Du kan aktivere 'Testtilstand', hvis Itslearning skal blokere muligheden for brug af andre programmer på computeren, når testen gennemføres. Vi anbefaler ikke at bruge denne funktion med mindre det er helt nødvendigt.
 8. Resultat og feedback: Her kan du indstille, hvornår og hvilken feedback den studerende skal have, når de har gennemført testen. Hvis de studerende får vist spørgelisten og deres svar efter testen er gennemført, kan du også angive, om du vil have, at Itslearning viser den studerende de rigtige svar på testens spørgsmål.
 9. Anonym afsendelse: Her kan du vælge at gøre de studerende anonyme under bedømmelsen
 10. Ikke obligatorisk: Vælg om testen skal være obligatorisk eller ej. Som standard er testen obligatorisk.

Når du er færdig med at sætte indstillingerne kan du klike på 'Opret test'. Hvis du har justeret indstillingerne på en eksisterende test skal du gemme dem.

Opret indhold i din test

Når du har oprettet din test, skal du tilgå den fra planen. Herefter kan du oprette indhold til din test

Testkategorier bruges til at organisere dine spørgsmål. Du kan bruge forskellige point til at vægte spørgsmål i en test. Ved at trække færre spørgsmål, end der findes i gruppen af spørgsmål, får du en test med tilfældigt valgte spørgsmål.

Klik på tilføj spørgsmål, og vælg hvilken svarform spørgsmålet skal have.

I alle svarformerne kan du finde information om formens muligheder i Itslearning - først når du har valgt svarformen Hold musen hen over spørgsmålstegnet, og se hvad der gør sig gældende for den pågældende svarform, samt hvilket indhold du skal udfylde. 

Når du har udfyld spørgsmål og eventuelle svarmuligheder, kan du nederst angive, hvor stor pointværdi spørgsmålet skal have ift. rigtig/forkert besvarelse. Du kan også sætte flueben ved manuel bedømmelse, og selv vurdere spørgsmålenes sværhedsgrad manuelt.

 1. Hvis du vil oprette et nyt spørgsmål med en anden svarform, skal du trykke 'Gem'.
 2. Vil du oprette endnu et spørgsmål med samme svarform, skal du trykke 'Gem og opret nyt'.
 3. Vil du se en forhåndsvisning af spørgsmålet og svarmulighederne, kan du vælge 'Vis'.
Kategorier

I forbindelse med oprettelsen af en test er det muligt at kategorisere dine spørsgsmål

Se resultatet

Du kan til hver en tid se resultaterne fra testen ved at tilgå testen og vælge fanen 'Resultater'. Du vil få vist testresultaterne, når dine studerende begynder at tage testen

Klik på en studerende for mere info om resultatet - ønskes et samlet resultat, så eksporteres resultatdata til et Excelregneark.

Underviseren kan given en afsluttende feedback på baggrund af det samlede resultet ved at klikke på Tilføj feedback. Der fremkommer nu et lille tekstfelt til feedback

Testen set fra den studerendes perspektiv

Den studerende finder testen i planen under Ressourser og aktiviteter:

Vælger start testen og spørgsmål 1 ud af 9 vises. Sidepanelet kan skjules, så det ikke forstyrrer - se nedenstående skærmbillede

Testen gennemføres ved at vælge et svar og klikke på Næste indtil knappen hedder Fuldfør test

Bekræft hvis du er sikker i dine svar eller annuler, hvis du er blevet i tvivl.

Efter endt bekræftigelse foregår der en beregning af resultatet - afvendt at denne proces er færdig - der kommer et skærnbillede med følgende tekst:

Klik på Opdater

Den studerende får nu følgende oplysninger om testen:

Det er jo ikk' så ringe!

Vælger den studerende at klikke på Tesultatet - det grønne felt - så foldes alle spørgsmål ud.

Man kan klikke på hvert spørgsmål for mere info, men vælger man Vis alle, så foldes alle spørgsmål ud med svarmuligheder, rigtig og forkerte, samt den automatiske feedback.

I ovennævnte eksempel valgte underviseren i sidepanelet, at de rigtige svar skulle vises efter gennemførelse.

Har du  som underviser brug for at regigere i din test, så vær opmærksom på, at nogle spørgsmålsegenskaber kan ikke ændres, fordi nogen har startet testen. Hvis du gemmer ændringer, der påvirker resultatet, genberegnes alle tidligere resultater.

Migrer dine gamle test

Hvis du har brugt den gamle version af testværktøjet og ønsker at migrere dine testspørgsmål til det nye værktøj, kan du gøre det ved blot at vælge alle spørgsmål i dine tests og klikke på "Eksporter". Du skal så bare oprette en ny test og klikke på "Importer (QTI)". Dette vil migrere dine spørgsmål og svaralternativer, men metainformation såsom scores, automatisk feedback og de forskellige testindstillinger som deadline, skala og spørgsmålsrækkefølge er ikke inkluderet endnu. Efterhånden som vi færdiggør ny funktionalitet, udvider vi også eksport-/importfunktionen til at omfatte flere oplysninger.

Forrige Vejledning Aktiviteter - Diskussion
Næste Vejledning Aktiviteter - Undersøgelse
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service