UCL Guides DK

Rum - Status og opfølgning

Opdateret

Som underviser har du forskellige måder at følge op på og lave statusrapporter over dine studerendes aktiviteter.

Find Status og opfølgning

  1. Vælg Rum i Hovedmenulinjen
  2. Vælg Rum, som du vil følge op på
  3. Vælg Status og opfølgning i Rummets menulinje

Status og Følg op (rapporter)

Følg op

  1. Fremmøde - Læs mere i vejledningen om fremmøderegistrering
  2. Karakterbog - karakterer gives i Wiseflow
  3. Individuelle læreplaner

Statusrapporter

Anvendes, hvis der oprettes individuelle læreplaner.

Afleveringsopgaverapport

I afleveringsopgaverapporten kan du se status for hver deltager, for de forskellige opgaver, og om der er afleveret før eller efter deadline.

Fuldført = Bestået

Sendt = ikke bedømt

Ikke sendt = Studerende har ikke afleveret

Ikke rettet = Underviser har ikke rettet

Egne rapporter

Viser individuelle rapporter for hver af Rummets studerende.

Resumé

Viser overblik over alle Rummets ressourcer og aktiviteter. Bemærk at Læst betyder kun at ressourcen har været åbnet, men ikke nødvendigvis læst.

Statusrapporter

Viser status for alle Rummets studerende, herunder i hvilken grad studerende har fuldført opgaver.

Ved klik på … (Tre prikker) gives mulighed for at ændre indstillinger.

Indstillinger for fuldførelseskriterier og advarsel om deadline. UCL bruger WISEflow til aflevering og registrering af obligatoriske opgaver.

Du kan få vist rapporten i Excel og desuden sende en besked til studerende.

Statusrapport i Excel har følgende opsætning:

Forrige Vejledning Fremmøderegistrering
Næste Vejledning Rum - 360°-rapporter
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service