UCL Guides DK

Aktiviteter - Afleveringsopgave

Opdateret

En Afleveringsopgave kan stilles i forbindelse med både individuelle og gruppebaserede afleveringer. Den oprettes med titel, beskrivelse og eventuelle filer. Du kan give feedback både i kommentarfeltet og i det afleverede dokument. Status for afleveringer ses flere steder, f.eks. i Oversigten og under fanen Status og opfølgning i Afleveringsopgaverapport. Ved ændret status fremgår det, hvilke opgaver der kræver opmærksomhed.

En opgave kan stilles med enten individuel eller gruppeaflevering. Den oprettes med titel, beskrivelse og eventuelle filer. Feedback kan både gives i kommentarfeltet og i det afleverede dokument.

Status for afleveringer ses flere steder, f.eks. på Oversigten og i Status og opfølgning.

Ved ændret status ses hvilke opgaver der kræver opmærksomhed.

Opgaver kan benyttes til alle ikke-eksamens relevante opgaver i et forløb. Eksamensopgaver skal afleveres i WISEflow.

Tilføj en afleveringsopgave

Find den Plan, som skal tilføjes en afleveringsopgave

 • Vælg Tilføj ressource
 • Vælg afleveringsopgave
 • Angiv afleveringsopgavens titel og beskrivelse.

Se evt. vejledningen til Editoren

 • Tilføj evt. en eller flere filer. Det anbefales at du både vedhæfter opgaveteksten som fil til download for de studerende og skriver samme tekst i Beskrivelsesfeltet. Beskrivelsesfeltet er nemlig ikke synligt for de studerende, mens de besvarer opgaven i itslearning

I sidepanelet angives følgende – scroll ned i menuen

 • Synlighed: om opgaven er synlig for de studerende og evt. i hvilket tidsrum
 • Resultater (underviserens bedømmelse og feedback): om disse er synlige for studerende
 • Deadline: Angives det her, ses det også på studerendes startside. Efter deadline kan der ikke afleveres, hvis der sættes flueben i luk efter deadline.
 • Om det er Forberedelser (Lektier). Dette giver en markering på studerendes Startside
 • Vælg Bedømmelsesskala. Vælg mellem: 7-trinsskalaen, Bestået/Ikke bestået, Godkendt/Ikke godkendt
 • Om det er gruppeaktivitet eller en individuel opgave. Man kan vælge imellem Brug Rumgrupper eller Grupper oprettet af de studerende
 • Om der tillades anonyme besvarelser
 • Angiv hvis opgaven ikke er obligatorisk. En ikke-obligatorisk opgave giver ikke markering på Oversigt og Startside. Anvendelsen af formuleringen Obligatoriske opgave kan variere fra uddannelse til uddannelse. Det anbefales at uddybe, hvad der menes under Generelt eller i opgavebeskrivelsen.
 • Vælg herefter Opret opgave.

Gennemse afleverede afleveringsopgaver i Opgaverapport

Status for afleveringer ses flere steder, f.eks. i Oversigten og under fanen Status og opfølgning i Opgaverapport.

Når du åbner Opgaverapport, kan du se en oversigt:

 1. Over alle rummets oprettede opgaver
 2. Alle studerende, der er tilknyttet opgaverne og
 3. Afleveringsstatus for den enkelte studerende.

For at gennemse og bedømme vælges opgaven i oversigtsskemaet:

I oversigten for den enkelte Opgave:

 

Hvis opgaven er afsendt vises dato og tid for afsendt opgave, og hvis underviseren har haft opgaven åbnet, vises dato og tid for, hvornår opgaven har været gennemset. Hvis den er bedømt, vises også bedømmelsen.

Hvis du skal bedømme en opgave, skal du vælge den enkelte studerendes navn i listen.

Du kan se:

 

 1. Studerendes svar
 2. Bedømmelses- og feedback-felter
 3. Tilføje en fil, f.eks. dokument med kommentarer til besvarelsen
 4. Gemme og få adgang til næste besvarelse, der skal bedømmes
Forrige Vejledning Planer - Ressourcer
Næste Vejledning Feedback i afleveringsopgaver
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service