UCL Guides DK

Planer - Opsætning

Opdateret

Alle nye Rum oprettes med:

 1. Et Emne/felt med et overblik over:
  1. Introduktion og Læringsmål
  2. De studerendes kontakt til vidensgrundlaget
  3. Pædagogisk praksis og tilrettelæggelse
 2. En Plan under Emne/feltet

Planer kan se forskellige ud fra uddannelse til uddannelse, men følger grundlæggende denne skabelon.

Tilføj et emne

Et emne kan være en tidsperiode, et tema eller en opgave, der har mange underelementer, fx. bachelorprojektet. Er der mange undervisere i Rummet anbefales det at tage den studerendes perspektiv frem for underviserens, og derfor ikke lave ét emne for hver underviser, men i stedet tilføje underviserens navn/initialer i feltet Studieaktivitet.

 • Vælg Tilføj Emne
 • Giv Emnet en titel
 • Vælg Gem
Emners indbyrdes rækkefølge

Et nyoprettet Emne bliver tilføjet nederst og kan flyttes ved den lille pil i øverste højre hjørne og efterfølgende ved at vælge Flyt op.

Planer vises kronologisk i de studerendes Oversigt og i itslearning app’en uafhængigt af, hvor Emnet er placeret.

Emne handlinger

Der kan vælges mellem at kopiere, slette og udskrive Emner. Husk at sætte flueben i det eller de emner, du vil udføre handlingen på.

Udskriv evt. som liste og/eller med printeren indstillet til liggende layout.

Tilføj Plan til emner

Du kan nu tilføje en ny Plan til Emnet.

Vælg Tilføj Plan.

Udfyld felterne med indhold i planen

Den nyoprettede plan bliver tilføjet nederst og kan flyttes med drag-and-drop, eller ved den lille pil ved siden af titlen.

 1. Drag-and-drop ved hjælp af at med musen trække i de tre små prikker
 2. Lille pil ved siden af titlen og vælge Flyt ned

I Drop-down menuen er det muligt at Aktivere eller Deaktivere en plan for at skjule indhold, der stadig arbejdes på. Kun aktive planer er synlige for de studerende

Øjet viser at planen er deaktiveret

Udfyld Plan

Se i det følgende, hvordan Planfelterne udfyldes. Bemærk at antallet af planfelter og deres betegnelse kan redigeres. Bemærk at det kan variere fra uddannelse til uddannelse, hvor mange planfelter der er til rådighed og benævnelsen af planfelterne.

Titel

Undgå redundans - vær opmærksom på ikke at gentage overskrifter, datoer e.l., der er angivet andre steder i Planen.

I henhold til Studieaktivitetsmodellen skal det fremgå i Titlen, hvilket K (K1, K2, K3 eller K4) planen referer til.

Dato

Angiv tid og dato i planer - brug Begivenheder

Det er nu muligt at hægte en plan op på en skemabrik i TimeEdit. OBS! dette gælder udelukkende rum der er oprettet via en SIS integration.

 1. Åbn Planer i dit fagrum, vælg Tilføj ny plan og klik på Tilføj dato
 2. Vælg Begivenhed.
 3. Klik på kalenderikonet
 1. Nu vises de planlagte kalenderbrikker fra TimeEdit
 2. Vælg din dato
 3. Klik på OK

OBS! Husk at være omhyggelig! En brik kan kun vælges een gang, så hvis du vælger forkert kan det give megen støj for andre.

 1. Tjek at datoen er korrekt
 2. Klik på OK

Dato og tid fremgår nu af planen.

OBS! I tilfælde af skemaændring i TimeEdit vil planen også ændres i itslearning.

Indhold/Beskrivelse

Udfyld Planens indhold/beskrivelse.

Formatér tekst, indsæt billeder, video og lyd med Rich Text Editoren (blyantsikonet i hjørnet).

Se mere i vejledningen Editor

Ressourcer og aktiviteter

Vælg Tilføj ressource for at tilføje alle ressourcer og aktiviteter, der skal anvendes i netop denne lektionsgang e.l. Det kan både være præsentationer, pdf-filer, noter og andre dokumenttyper og det kan være diskussionsfora, opgaver, tests og undersøgelser. Se mere i vejledningen Tilføj Ressourcer og aktiviteter

Planer – Handling

I arbejdet med planer kan det være relevant at bestemme hvornår Emner og Planer skal være synlige fx. semesterstart, eksamensforløb mv.

Via den lille pil får du en drop-down menu med forskellige handlinger. Husk at sætte flueben i den eller de Planer, du vil udføre handlingen på.

Se vejledning nedenfor

De forskellige Handlinger du kan vælge:

 • Aktiver og Deaktiver: Her aktiveres og deaktiveres planer for at skjule indhold, der stadig arbejdes på. Kun aktive planer er synlige for de studerende
 • Angiv dato: Her kan indsættes dato og tidspunkt i planfeltet
 • Kopier: Fra den viste menu vælges det rum, hvor din plan skal kopieres til, og du kan herefter vælge om datoer og tilknyttede ressourcer skal følge med
 • Slet: Her kan en markeret plan slettes
 • Udskriv: Her kan vælges udskrivning af planen. Udskriv evt. som liste og/eller med printeren indstillet til Liggende Layout.

Klikker du på vælg, kan du markere Alle eller Ingen Planer på en gang.

Kopiering af Emner og Planer

Du kan kopiere Planer og Emner fra et Rum til et andet. Du kan vælge, om de tilhørende ressourcer skal flyttes med. En forudsætning for at et Emne eller en Plan kan kopieres er, at der ikke findes en Plan eller et emne med samme navn i Rummet du kopierer til – heller ikke i Rummets skraldespand

 

 1. Klik på Planer
 2. Vælg dit Emne
 3. Vælg Kopier i menuen

 

 

 

 

 

Vælg hvilket Rum, du ønsker at kopiere til

 1. Ryd datoer
 2. Vælg om alle tilknyttede ressourcer skal med over i det nye Rum
 3. Vælg Kopier

Gå ind i Ressourcer og kontroller at dit Emne eller din plan er kopieret. Klik på den lille blyant for at redigere i editoren.

Her kan du angive beskrivelse.

Vælg om dit Emne eller Plan skal være aktiv med det samme. Du kan også indstille, hvornår dit Emne eller Plan skal være aktiv. Vælg da Angiv tidsinterval. Vælg Gem.

Flyt Plan til et andet Emne

En plan kan flyttes til et andet Emne. Sæt et flueben ud for navnet for planen og gør følgende:

 • Vælg lille trekant
 • Vælg Flyt til et andet Emne
 • Vælg Emne
 • Vælg OK
Visninger for Planer

Du har mulighed for at få vist alle dine planer eller benytte forskellige filtrerede visninger fx. alle forestående planer, planer for denne uge, planer for de næste to uger eller alle planer inden for et Emne. Dine Rum bliver oprettet med visning af planer sat til Alle forestående, hvilket viser fremtidige planer og planer uden dato. Hvis du vælger en anden visning så vil det fremover være denne, der benyttes, indtil du vælger en anden visning. Hvis nogle af dine planer synes at være forsvundet, kan grunden være, at din valgte visning filtrerer disse fra, og du kan således ændre din visning.

 1. Her kan du kopiere, Slette eller Uskriv
 2. Du kan vælge at se et andet udvalg af dine Planer ved at klikke på feltet med Alle – en drop down menu vises og det er muligt at se planer fremadrettet, bagudrettet eller udfra emne
 3. Du kan vælge at se alle dine planer i kalenderen
Tre prikker...

De tre prikker findes i øverste højre hjørne af siden med Planer.

Ved klik på de tre prikker foldes en liste ud med muligheder:

 • Udskriv siden – evt. som liste og/eller med printeren indstillet til Liggende layout.
 • Søg efter emne
 • Del indhold, der er oprettet med følgende værktøjer: Side, Fil, Link, Excel, PowerPoint, Word, OneDrive-ressource og Afleveringsopgave
 • Importer/eksporter Planer fra/til andre Rum, som du er underviser i. Du anbefales at kopiere Planer, da Eksporter ikke medtager Ressourcer og Aktiviteter. Se mere om at Kopiere Planer
 • Indstilling for planer - det er kun Systemadministratorer der må bruge denne funktion
 • Hjælp. Direkte adgang til itslearnings egne vejledninger, der ikke er målrettet UCL. Her anvendes derfor andre termer for nogle elementer og funktioner, end dem du normalt ser.

Udskriv:

Planen kan udskrives. Vælg liggende layout, så vises alle planens kolonner.

Søg efter emne:

Del:

Importer/eksporter:

Funktionen til import og eksport er særligt nyttig, hvis du skifter job og vil bruge dine planer på itslearning-webstedet på din nye uddannelsesinstitution. Hvis du vil genbruge planer inden for det samme itslearning-websted, anbefaler vi, at du kopierer dem fra ét rum til et andet i stedet for.

Indstillinger:

Indstillinger for planer styres af systemadministationen

Hjælp:

Brugeren omdirigeres itslearnings vejledninger.

Der er forskel på de muligheder der stilles til rådighed i knappen med de tre prikker. Det hele afhænger af hvor man befinder sig i itslearning. Ovenstående eksempel er beskrevet ud fra Planer. Under Ressourcer er mulighederne begrænset til tre.

Tabel, Liste eller Søg

Her kan man vælge tre valgmuligheder for visning af en plan:

Tabel og listevisninger er to forskellige måder at vise planen på.

Tabel:

Liste:

Søg:

Du kan søge en plan frem.

Forrige Vejledning Rum - Tilmelding og framelding
Næste Vejledning Planer - Angiv tid og dato, brug Begivenheder
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service