UCL Guides DK

Rummets menulinje

Opdateret

Når du har valgt dit Rum, åbnes Rummets oversigtside med en menulinje for Rummet.
Rummets startside svarer til Rummets menupunkt Oversigt

Indholdselementerne i menuen forklares herunder ganske kort og de forskellige funktioner vil i efterfølgende afsnit blive forklaret.

Oversigt

Giver overblik over Rummets aktuelle indhold. Oversigten er Rummets startside.

Her ser du:

  1. Aktuelle Planer
  2. Opslag for dit Rum. Du kan her også lave nye opslag – studerende kan kommentere hvis funktionaliteten slås til.
  3. Seneste ændringer i dit Rum
  4. Opfølgningsopgaver: Opgaver, tests eller lignende, som kræver din opmærksomhed f.eks. studerendes opgaver, der er besvaret og kræver feedback
  5. Begivenheder: Direkte link til Rummets kalender

Øverst til højre, giver dig mulighed for at skifte visningen af Rummet. Du kan se din plan hhv. som studerende, underviser og gæst.

Planer

Planer er det helt centrale i din brug af itslearning. En Plan beskriver og indeholder materialer til en lektionsgang eller lignende og er en form for interaktiv studieplan.

En Plan skal indeholde felter for Underviser, emne og studieaktivitet, Dato, Indhold, Forberedelse og pædagogisk tilrettelæggelse og Ressourcer og aktiviteter. Rummets planskabelon kan afvige fra uddannelse til uddannelse. Se mere i vejledningen Planer

Ressourcer

Vælger du Ressourcer i topmenuen får du adgang til en stifinder i venstre side, hvor alle filer, links og aktiviteter er organiseret i mapper efter hvilket emne de er oprettet i.

Vi anbefaler, at du som underviser tilføjer alle dine ressourcer inde fra de konkrete emner og planer du opretter.

På den måde er der overblik for de studerende.

Status og opfølgning

Du kan se forskellige rapporter over de studerendes arbejde. Se f.eks. sidste besøg i Rummet, status på opgaver og liste over hvor mange studerende, der har tilgået de enkelte Ressourcer og aktiviteter.

Se mere i afsnittet om Status og opfølgning

360°-rapporter

Menupunktet 360°-rapporter giver mulighed for et 360° øjebliksbillede på den studerende. Her er det muligt at se den studerendes aktivitet, status og karakter.

Aktivitet

Status

 

 

Karakter

Mere

Menupunktet Mere dækker over en række ekstra funktioner, der fremkommer ved at åbne drop-down menuen.

Deltagere

Her ser du Rummets deltagere, deres rolle, evt. gruppe og hvornår de sidst har besøgt Rummet.

Skift IKKE rolle til selv at være studerende i dit Rum, da du derefter ikke kan ændre rolle tilbage til at være underviser igen. Visning af rummet som underviser eller studerende er IKKE det samme som roller i rummet.

Rummets grupper

Her kan du gruppere Rummets studerende. Gruppering bruges til f.eks. gruppearbejde med semesterprojekter, studiegrupper o.l.

Sådan opretter du rumgrupper:

  • Vælg menupunktet Rumgrupper
  • Vælg Opret                                                                                                         
  • Angiv titel i feltet og klik på Næste.
  • Angiv med flueben hvilke af Rummets deltagere, som skal have adgang til Rumgruppen og klik herefter på fuldfør.
Indstillinger

Indstillingerne bruges til at administrere forskellige dele af et fag, f.eks. bedømmelsesstatusser, afleveringsstatusser og egenskaber.

 

Link

Her kan du tilføje links, der er praktiske for faget. Fx link til tekstsamlinger online.

 

Skraldespand

Her kan du finde slettede elementer og evt. gendanne eller slette permanent. Vær opmærksom på, at der er 2 faner, "Elementer" og "Planer". Leder du efter en slettet plan eller et helt slettet emne, skal du altså skifte fane.

Bemærk omkring kopiering:
Når du kopierer en Plan, et Emne eller et Rum til et andet Rum, er det vigtig, at Skraldespanden i Rummet, der skal kopieres til, er tømt, da evt. dobbeltgænger-indhold i Skraldespanden spærrer for kopiering.

Forrige Vejledning Itslearnings topmenu
Næste Vejledning Rich Text Editor
Har du brug for hjælp? Kontakt IT-service